Лікування міокардиту: сучасні підходи та перспективні напрямки

Главни садржај чланка

V. M. Kovalenko
E. G. Nesukay
S. V. Cherniuk
N. S. Polenova
R. M. Kirichenko
A. S. Kozliuk
J. J. Giresh
E.Yu. Titov

Анотація

Вибір адекватної тактики лікування міокардиту сьогодні особливо актуальний, причому найбільш дискусійними серед сучасних науковців і лікарів-практиків є питання щодо призначення етіотропного й патогенетичного лікування. Одна з найважливіших і найскладніших проблем на сучасному етапі – розроблення адекватних схем етіотропного і патогенетичного лікування тяжкого хронічного міокардиту, оскільки до цього часу єдиною рекомендованою стратегією залишається терапія серцевої недостатності згідно із сучасними рекомендаціями. Призначення етіотропної терапії хворим з міокардитом може бути доцільним у гострій фазі захворювання й обов’язково повинно враховувати результати ендоміокардіальної біопсії. Імуносупресивну терапію слід застосовувати тільки в пацієнтів з тяжким перебігом міокардиту за наявності незаперечних доказів активного запального процесу в міокарді з обов’язковим проведенням повторних обстежень після завершення її курсу для контролю безпечності й ефективності. За наявності дилатації порожнини лівого шлуночка і зниженої фракції викиду лівого шлуночка основою для лікування міокардиту є виконання пацієнтом режимних обмежень та застосування стандартної терапії серцевої недостатності згідно із сучасними рекомендаціями. Тим не менше, залишаються дискутабельними велика кількість питань, що стосуються тактики ведення хворих з міокардитом, тому провідні вітчизняні й зарубіжні спеціалісти визнають необхідність проведення подальших досліджень, спрямованих на оцінку ефективності етіотропної та патогенетичної терапії.

Ключові слова

міокардит, патогенетична терапія, імуносупресанти, глюкокортикоїди

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Коваленко В.М., Лутай М.І., Сіренко Ю.М., Сичов О.С. Серцево-судинні захворювання: класифікація, стандарти діагностики та лікування.– К.: Моріон, 2020.– 239 с.

Коваленко В.М., Несукай О.Г., Чернюк С.В. та ін. Імуносупресивна терапія у хворих на міокардит: обґрунтування для використання в клінічній практиці // Укр. кардіол. журн.– 2019.– № 4.– С. 7 – 18.

Коваленко В.М., Несукай О.Г., Воронков Л.Г. та ін. Діагностика та лікування міокардиту: рекомендації робочої групи з хвороб міокарда, перикарда, ендокарда та клапанів серця Асоціації кардіологів України (проєкт) // Укр. кардіол. журн.– 2014.– № 3.– С. 15–21.

Рябенко Д.В. Современное состояние проблемы миокардитов // Серцева недостатність та коморбідні стани.– 2018.– № 1.– С. 36–42.

Чернюк С.В. Прогнозування ефективності імуносупресивної терапії у хворих із гострим міокардитом // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія.– 2019.– № 2 (86).– С. 59–65.

Чернюк С.В., Козлюк А.С. Вивчення ефективності застосування глюкокортикоїдів у хворих з хронічним міокардитом // Вісник Вінницького національного медичного університету.– 2018.– № 4.– С. 686–690.

Ammirati E., Veronese G., Bottiroli M. et al. Update on acute myocarditis // Trends in Cardiovascular Medicine.– 2020. doi: https://doi.org/10.1016/j.tcm.2020.05.008.

Baksi A.J., Kanaganayagam G.S., Prasad S.K. Arrhythmias in viral myocarditis and pericarditis // Card. Electrophysiol. Clin.– 2015.– Vol. 7 (2).– P. 269–281. doi: https://doi.org/10.1016/j.ccep.2015.03.009.

Bracamonte-Baran W., Čiháková D. Cardiac Auto­­­­immunity: Myocarditis // Adv. Exp. Med. Biol.– 2017.– Vol. 1003.– P. 187–221. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-57613-8_10.

Caforio A.L., Marcolongo R., Jahns R. et al. Immune-mediated and autoimmune myocarditis: clinical presentation, diagnosis and management // Heart Fail. Rev.– 2013.– Vol. 18 (6).– P. 715–732. doi: https://doi.org/10.1007/s10741-012-9364-5.

Caforio A.L., Malipiero G., Marcolongo R., Iliceto S. Myocarditis: a clinical overview // Curr. Cardiol. Rep.– 2017.– Vol. 19 (7).– P. 63. doi: https://doi.org/10.1007/s11886-017-0870-x.

Caforio A.L., Pankuweit S., Arbustini E. et al. Current state of knowledge on aetiology, diagnosis, management and therapy of myocarditis: a position statement of the ESC Working group on myocardial and pericardial diseases // Eur. Heart J.– 2013.– Vol. 34 (33).– P. 2636–2648. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/eht210.

Chimenti C., Verardo R., Scopelliti F. et al. Myocardial expression of Toll-like receptor 4 predicts the response to immunosuppressive therapy in patients with virus-negative chronic inflammatory cardiomyopathy // Eur. J. Heart Fail.– 2017.– Vol. 19 (7).– P. 915–925. doi: https://doi.org/10.1002/ejhf.796.

Ebert M., Richter S., Dinov B. et al. Evaluation and management of ventricular tachycardia in patients with dilated cardiomyopathy // Heart Rhythm.– 2019.– Vol. 16 (4).– P. 624–631. doi: https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2018.10.028.

Escher F., Kühl U., Lassner D. et al. Long-term outcome of patients with virus-negative chronic myocarditis or inflammatory cardiomyopathy after immunosuppressive therapy. // Clin. Res. Cardiol.– 2016.– Vol. 105.– P. 1011–1020. doi: https://doi.org/10.1007/s00392-016-1011-z.

Esher F., Tschoepe C., Lassner D., Schultheiss H.P. Myocarditis and inflammatory cardiomyopathy: from diagnosis to treatment. // Turc. Cardiol. Dem. Ars.– 2015.– Vol. 43 (8).– P. 739–748. doi: https://doi.org/10.5543/tkda.2015.47750.

Frustaci A., Chimenti C. Immunosupressive therapy in myocarditis // Circulation J.– 2014.– Vol. 79.– P. 4–7.

doi: https://doi.org/10.1253/circj.CJ-14-1192.

Frustaci A., Russo M.A., Chimenti C. Randomized study on the efficacy of immunosuppressive therapy in patients with virus-negative inflammatory cardiomyopathy: the TIMIC study. // Eur. Heart J.– 2009.– Vol. 30.– P. 1995–2002. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehp249.

Fung G., Luo H., Qiu Y. et al. Myocarditis // Circ. Res.– 2016.– Vol. 118 (3).– P. 496–514. doi: https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.115.306573.

Ginsberg F., Parrillo J.E. Fulminant myocarditis // Crit. Care Clin.– 2013.– Vol. 29 (3).– P. 465–483. doi: https://doi.org/10.1016/j.ccc.2013.03.004.

Guglin M., Nallamshetty L. Myocarditis: diagnosis and treatment // Curr. Treat Options Cardiovasc. Med.– 2012.– Vol. 14 (6).– P. 637–651. doi: https://doi.org/10.1007/s11936-012-0204-7.

Hase H., Saito T., Yamazaki H. et al. Successful treatment using corticosteroids in early phase of eosinophilic myocarditis with eosinophilic granulomatosis with polyangiitis // J. Cardiology Cases.– 2016.– Vol. 14 (6).– P. 177–180. doi: https://doi.org/10.1016/j.jccase.2016.08.006.

Herda L.R., Felix S.B., Staudt A. Immunoadsorption in patients with dilated cardiomyopathy. // Atherosclerosis Supplements.– 2009.– Vol. 10 (5).– Р. 126–128. doi: https://doi.org/10.1016/S1567-5688(09)71826-4.

Heymans S., Eriksson U., Lehtonen J., Cooper T.L. The quest for new approaches in myocarditis and inflammatory cardiomyopathy // J. Am. Coll. Cardiol.– 2016.– Vol. 68 (21).– P. 2348–2364. doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2016.09.937.

Ikeda U., Kasai H., Izawa A. et al. Immunoadsorption Therapy for Patients with Dilated Cardiomyopathy and Heart Failure // Curr. Cardiol. Rev.– 2008.– Vol. 4 (3).– P. 219–222. doi: https://doi.org/10.2174/157340308785160534.

Kindermann I., Barth C., Mahfoud F. et al. Update on myocarditis // J. Am. Coll. Cardiol. 2012.– Vol. 59 (9).– P. 779–792. doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2011.09.074.

Krejci J., Mlejnek D., Sochorova D., Nemec P. Inflammatory cardiomyopathy: a current view on pathophysiology, diagnosis and treatment // BioMed Research International.– 2016.– P. 1–11. doi: https://doi.org/10.1155/2016/4087632.

Lu C., Qin F., Yan Y. et al. Immunosupressive treatment for myocarditis: a meta-analysis of randomized controlled trials // J. Cardiovasc. Med.– 2017.– Vol. 17.– P. 631–637. doi: https://doi.org/10.2459/jcm.0000000000000134.

Lu M., Samblanet K., Roberts C. Myocarditis: A Heart on Fire // Curr. Sports Med. Rep.– 2020.– Vol. 19 (3).– P. 110–112. doi: https://doi.org/10.1249/JSR.0000000000000698.

Luyt C.E., Hékimian G., Ginsberg F. What’s new in myocarditis? // Intensive Care Med.– 2016.– Vol. 42 (6).– P. 1055–1057. doi: https://doi.org/10.1007/s00134-015-4017-5.

Maisch B., Alter P. Treatment options in myocarditis and inflammatory cardiomyopathy: focus on i. v. immunoglobulins // Herz.– 2018.– Vol. 43 (5).– P. 423–430. doi: https://doi.org/10.1007/s00059-018-4719-x.

Maisch B., Ristic A.D., Pankuweit S. Inflammatory cardiomyopathy and myocarditis // Herz.– 2017.– Vol. 42 (4).– P. 425–438. doi: https://doi.org/10.1007/s00059-017-4569-y.

Maisch B. Cardio-Immunology of Myocarditis: Focus on Immune Mechanisms and Treatment Options // Frontiers in Cardiovascular Medicine.– 2019.– Vol. 6.– P. 48. doi: https://doi.org/10.3389/fcvm.2019.00048.

Merken J., Hazebroek M., Van Paassen P. et al. Immunosuppressive Therapy Improves Both Short- and Long-Term Prognosis in Patients With Virus Negative Nonfulminant Inflammatory Cardiomyopathy // Circulation: Heart Failure.– 2018.– Vol. 11.– Р. e004228. doi: https://doi.org/10.1161/ CIRCHEARTFAILURE.117.004228.

Pinto Y.M., Elliott P.M., Arbustini E. et al. Proposal for a revised definition of dilated cardiomyopathy, hypokinetic non-dilated cardiomyopathy, and its implications for clinical practice: a position statement of the ESC working group on myocardial and pericardial diseases // Eur. Heart J.– 2016.– Vol. 37 (23).– P. 1850–1858. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv727.

Ponikowski P., Voors A.A., Anker S.D. et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure // Eur. Heart J.– 2016.– Vol. 37.– P. 2129–2200. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw128.

Qin F., Yan Y., Liu T., Li J., Chen H. Immunosuppressive treatment for myocarditis: a meta-analysis of randomized

controlled trials // J. Cardiovasc. Med. Hagerstown.– 2016.– Vol. 17 (8).– P. 631–637. doi: https://doi.org/10.2459/JCM.0000000000000134.

Robinson J., Hartling L., Vandermeer B., Klassen T.P. Intravenous immunoglobulin for presumed viral myocarditis in children and adults // Cochrane Database Syst. Rev.– 2015.– Vol. 20 (5).– P. CD004370. doi: 10.1002/14651858.CD00437.

Schultheiss H.P., Fairweather D., Caforio A.L.P. et al. Dilated cardiomyopathy // Nat Rev Dis Primers.– 2019.– Vol. 5(1).– P. 32. doi: https://doi.org/10.1038/s41572-019-0084-1.

Schultheiss H.P., Escher F. Chapter Tratment of myocarditis in ESC CardioMed (3 edn.) / Еds. A.J. Camm, T.F. Luscher, G. Maurer, P.W. Serruys. – Oxford University Press.– 2018. doi: https://doi.org/10.1093/med/9780198784906.003.0368.

Schultheiss H.P., Piper C., Sowade O. et al. Betaferon in chronic viral cardiomyopathy (BICC) trial: effects of

interferon-b treatment in patients with chronic viral cardiomyopathy // Clin. Res. Cardiol.– 2016.– Vol. 105.– P. 763–769. doi: https://doi.org/10.1007/s00392-016-0986-9.

Seferovic P.M., Polovina M., Bauersachs J. et al. Heart failure in cardiomyopathies: a position paper from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology // Eur. J. Heart Failure.– 2019.– Vol. 21.– P. 553–576. doi: 10.1002/ejhf.1461.

Shah Z., Mohammed M., Vuddanda V. et al. National Trends, Gender, Management, and Outcomes of Patients Hospitalized for Myocarditis // Am. J. Cardiol.– 2019.– Vol. 124 (1).– P. 131–136. doi: https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2019.03.036.

Sinagra G.F., Anzini M., Pereira N.L. et al. Myocarditis in clinical practice // Mayo Clin. Proc.– 2016.– Vol. 91 (9).– P. 1256–1266. doi: 10.1016/j.mayocp.2016.05.013.

Staudt A., Felix S.B. Immunoadsorption in dilated cardiomyopathy // Transfusion and Apheresis Science.– 2007.–

Vol. 37 (2).– P. 187–190. https://doi.org/10.1016/j.transci.2007.08.008.

Tschöpe C., Cooper L.T., Torre-Amione G., Van Linthout S. Management of Myocarditis-Related Cardiomyopathy in Adults // Circ. Res.– 2019.– Vol. 124 (11).– P. 1568–1583. doi: https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.118.313578.

Van Linthout S., Tschöpe C. Viral myocarditis: a prime example for endomyocardial biopsy-guided diagnosis and therapy // Curr. Opin. Cardiol.– 2018.– Vol. 33 (3).– P. 325–333. doi: https://doi.org/10.1097/HCO.0000000000000515.

Van Tassell B.W., Raleigh J.M., Abbate A. Targeting interleukin-1 in heart failure and inflammatory heart disease // Curr. Heart Fail. Rep.– 2015.– Vol. 12 (1).– P. 33–41. doi: https://doi.org/10.1007/s11897-014-0231-7.

Yen C.Y., Hung M.C., Wong Y.C. et al. Role of intravenous immunoglobulin therapy in the survival rate of pediatric patients with acute myocarditis: A systematic review and meta-analysis // Sci. Rep.– 2019.– Vol. 9 (1).– P. 1045–1049. doi: https://doi.org/10.1038/s41598-019-46888-0.

Yusuf S.W., Durand J.B., Banchs J. Endocarditis and Myocarditis: A Brief Review // Expert Rev. Cardiovasc. Ther.– 2012.– Vol. 10 (9).– P. 1153–1164. doi: https://doi.org/10.1586/erc.12.107.

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>