Шановні колеги!

Вітаємо вас на сайті одного з найвагоміших українських видань у галузі кардіології. У 2019 році наш часопис відзначив свій 25-річний ювілей. За чверть століття Український кардіологічний журнал став авторитетним виданням, набрав ваги і досвіду, зокрема в рецензуванні. Нині в журналі ведеться подвійне сліпе рецензування статей.

Сьогоднішні переломні події та реформи в країні і, зокрема, в медичній галузі вимагають змін від кожної ланки, від кожного фахівця, від кожної особистості.

З 2019 року в журналі почала працювати оновлена редакційна колегія. До її складу увійшли провідні вітчизняні науковці, а також відомі зарубіжні вчені, які є експертами в галузі кардіології, що дає надію на посилення інтересу до журналу в міжнародній науковій спільноті.

Редакційна колегія взяла курс не лише на зовнішнє оновлення, а й на зміну орієнтирів видання з метою зробити його більш затребуваним і практичним. Плануються рубрики «Кардіологія для сімейного лікаря», «Візуалізація в кардіології», «Практикум з кардіології», «Історія медицини», які розширюватимуть аудиторію часопису.

На сайті представлена рубрика «Клінічні випадки» і я запрошую вас брати участь в обговоренні цих випадків. Маю надію, що це буде цікаво й корисно.

Зміна парадигми вкрай необхідна, щоб відповідати вимогам, які сьогодні висуваються до наукових фахових видань України.

Щиро дякую всім науковцям, які заклали надійний фундамент Українського кардіологічного журналу і які за 25 років його зміцнили. Висловлюю вдячність експертам, які дали згоду працювати у складі нової редколегії. Також дякую читачам – без вас це видання не мало б сенсу.

Запрошую всіх до активної співпраці та закликаю надсилати свої пропозиції щодо того, як зробити журнал цікавішим і потрібнішим. Відкритий до діалогу за адресою: aparkhomenko@yahoo.com.

З повагою, головний редактор Українського кардіологічного журналу

Олександр Пархоменко

Рецензоване науково-практичне видання

«Український кардіологічний журнал» розрахований на широку аудиторію лікарів. У ньому публікуються оригінальні дослідження, огляди, лекції. Приділена увага питанням фундаментальної та клінічної кардіології, зокрема, етіології, патогенезу, діагностиці, лікуванню і профілактиці серцево-судинних хвороб.

Видається із січня 1994 року

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б»
(Наказ Міністерства освіти і науки України № 1301 від 15.10.2019 р.)

Журнал зареєстровано в наукометричній базі Google Scholar, внесено до загальнодержавної повнотекстової бази даних «Наукова періодика України», реферативної бази даних «Україніка наукова», матеріали розміщуються в Українському реферативному журналі «Джерело».

Український  кардіологічний  журнал –  офіційне  видання  Асоціації кардіологів  України

Засновник: ДУ «Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" НАМН України»

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 16380–4852 ПР від 19.02.2010 р.

ISSN 1608-635Х (Print)

ISSN 2664-4479 (Online)

Виходить 6 разів на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська.

 

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 74720

Журнал можна передплатити в будь якому відділення Укрпошти або Онлайн