Відновлення систолічної функції лівого шлуночка в пацієнтів з аортальним стенозом після протезування аортального клапана

Главни садржај чланка

N. V. Ponych
O. J. Zharinov
O. A. Yepanchintseva
B. M. Todurov

Анотація

Мета – оцінити здатність до відновлення насосної функції лівого шлуночка (ЛШ) у пацієнтів з аортальним стенозом (АС) і зниженою фракцією викиду (ФВ) ЛШ після протезування аортального клапана (ПАК) при 6-місячному спостереженні. В одноцентровому дослідженні проаналізували дані, отримані при обстеженні 49 пацієнтів віком у середньому 60 років з вираженим АС і систолічною дисфункцією ЛШ (ФВ ЛШ менше 45 %), послідовно відібраних для ізольованого ПАК. Усім пацієнтам до операції провели клінічне та інструментальне дослідження, зокрема трансторакальну ехокардіографію і коронаровентрикулографію. Через 6 міс після оперативного втручання обстежено 48 пацієнтів; один пацієнт помер протягом періоду спостереження. Одно- і багатофакторний логістичний регресійний аналіз був проведений для виявлення чинників, незалежно пов’язаних з відновленням ФВ ЛШ. Через 6 міс після ПАК спостерігали суттєве зменшення об’ємів ЛШ і лівого передсердя, товщини стінок ЛШ та індексу маси міокарда ЛШ, покращення насосної функції міокарда за показниками ФВ ЛШ, MAPSE, індексу Tei, хвилі s, а також показників дастолічної функції. Відновлення ФВ ЛШ не залежало від віку, статі, індексу маси тіла, частоти скорочень серця і супутніх захворювань, у тому числі артеріальної гіпертензії, фібриляції передсердь і застійної серцевої недостатності. Вихідна ФВ ЛШ була найсильнішим незалежним прогностичним чинником відновлення ФВ ЛШ (β=–0,87; Р<0,001). Середній градієнт тиску на аортальному клапані, трикуспідальна недостатність, мітральна недостатність, індекс кінцеводіастолічного об’єму ЛШ, середня швидкість руху кільця мітрального клапана (е') і супутній цукровий діабет були незалежно пов’язані з поліпшенням ФВ ЛШ. Низька вихідна ФВ – найсильніший предиктор поліпшення структурно-функціонального стану ЛШ у хворих з тяжким АС через 6 міс після ПАК. Виконання ПАК є доцільним у пацієнтів з АС і зниженою ФВ ЛШ, у яких немає значущих протипоказань для кардіохірургічного втручання.

Ключові слова

аортальний стеноз, знижена фракція викиду лівого шлуночка, протезування аортального клапана, тривале спостереження

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Понич Н.В, Жарінов О.Й., Єпанчінцева О.А., Тодуров Б.М. Зміни систолічної функції лівого шлуночка у пацієнтів з аортальним стенозом після протезування аортального клапана // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.– 2017.– № 1.– С. 22–29.

Baumgartner H., Hung J., Bermejo J. et al. EAE/ASE recommendations of echocardiographic assessment of aortic stenosis: a focused update from the European Association of Cardio­­vascular Imaging and American Society of Echocardiology // Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging.– 2017.– Vol. 18 (3).– P. 254–275.

Beyerbacht H., Bonhoeffer P., De Groot N.M. et al. Aortic valve replacement in patients with aortic valve stenosis improves myocardial metabolism and diastolic function. // Radiology.– 2001.– Vol. 219.– P. 637–643.

Carabello B.A. Introduction to aortic stenosis // Circ. Res.– 2013.– Vol. 113.– P. 179–185.

Flores-Marín А., Gómez-Doblas J., Caballero-Borregoet J. et al. Long-term predictors of mortality and functional recovery after aortic valve replacement for severe aortic stenosis with left ventricular dysfunction // Rev. Esp. Cardiol.– 2010.– Vol. 63 (1).– P. 36–45.

Iung B., Cachier A., Baron G. et al. Decision-making in elderly patients with severe aortic stenosis: why are so many denied surgery? // Eur. Heart J.– 2005.– Vol. 26.– P. 2714–2720.

Lakoumentas J., Panou F., Vasiliki K. et al. The Tei Index of Myocardial Performance: Applications in Cardiology // Hellenic J. Cardiol.– 2005.– Vol. 46. – Р. 52–58.

Lancellotti P., Donal E., Magne J. et al. Risk stratification in asymptomatic moderate to severe aortic stenosis: the importance of the valvular, arterial and ventricular interplay // Heart.– 2010.– Vol. 96.– P. 1364–1371.

Lang R., Bierig M., Devereux R. et al. Recommendations for chamber quantification: A report from the American Society of Echocardiography’s Guidelines and Standards Committee and the Chamber Quantification Writing Group, developed in conjunction with the European association of echocardiography, a Branch of the European Society of Cardiology // J. Amer. Soc. Echocardiogr.– 2005.– Vol. 18. – 1440–1445.

Lim W.Y., Ramasamy А., Lloyd G. et al. Meta-analysis of the Impact of Intervention Versus Symptom-driven Management in Asymptomatic Severe Aortic Stenosis // Heart.– 2017.– Vol. 103 (4).– P. 268–272.

Matos J., Kronzon I., Panagopoulos G. et al. Mitral annular plane systolic excursion as a surrogate for left ventricular ejection fraction // J. Am. Soc. Echocardiogr.– 2012.– Vol. 25 (9).– P. 969–974.

Marwick T.H. Methods used for the assessment of LV systolic function: common currency or tower of Babel? // Heart.– 2013.– Vol. 99.– P. 1078–1086.

Monin J.L., Monchi M., Gest V. et al. Aortic stenosis with severe left ventricular dysfunction and low transvalvular pressure gradients // J. Am. Coll. Cardiol.– 2001.– 37.– P. 2101–2107.

Nagueh S., Appleton C., Gillebert T. Recommendations for the Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function by Echo­­­cardiography // J. Am. Soc. Echocardiogr.– 2009.– Vol. 22.– P. 107–133.

Nishimura R.A., Otto C.M., Bonow R.O. et al. 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines // Circulation.– 2014.– Vol. 129.– P. 1–96.

Nkomo V.T., Gardin J.M., Skelton T.N. et al. Burden of valvular heart diseases: a population-based study // Lancet.– 2006.– Vol. 368.– P. 1005–1011.

Pai R.G., Varadarajan P., Razzouk A. Survival benefit of aortic valve replacement in patients with severe aortic stenosis with low ejection fraction and low gradient with normal ejection fraction // Ann. Thorac. Surg.– 2008.– Vol. 86.– P. 1781–1790.

Quere J.P., Monin J.L., Levy F. et al. Influence of preoperative left ventricular contractile reserve on postoperative ejection fraction in low-gradient aortic stenosis // Circulation.– 2006.– Vol. 113.– P. 1738–1744.

Quinones M., Otto C., Stoddard M. et al. Recommendations for Quantification of Doppler Echocardiography: A Report From the Doppler Quantification Task Force of the Nomenclature and Standards Committee of the American Society of Echo­­­cardiography // J. Am. Soc. Echocardiogr. – 2002. – Vol. 15. – P. 167–184.

Sharma U., Barenbrug P., Pokharel S. et al. Systematic review of the outcome of aortic valve replacement in patients with aortic stenosis // Ann. Thorac. Surg.– 2004.– Vol. 78.– P. 90–95.

Tarantini G., Buja P., Scognamiglio R. et al. Aortic valve replacement in severe aortic stenosis with left ventricular dysfunction: determinants of cardiac mortality and ventricular function recovery // Eur. J. Cardiothorac. Surg.– 2003.– Vol. 24.– P. 879–885.

Vahanian A., Alfieri O., Andreotti F. et al. Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012) The Joint Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) // Eur. J. Cardio-Thoracic. Surgery.– 2012.– Vol. 42.– P. S12–S18.

Vaquette B., Corbineau H., Laurent M. et al. Valve replacement in patients with critical aortic stenosis and depressed left ventricular function: predictors of operative risk, left ventricular function recovery, and long term outcome // Heart.– 2005.– Vol. 91.– P. 1324–1329.

Villa Е., Troise G., Cirillo M. et al. Factors affecting left ventricular remodeling after valve replacement for aortic stenosis. An overview // Cardiovascular Ultrasound.– 2006.– Vol. 4.– P. 25.

Villari B., Vassalli G., Betocchi S. et al. Normalization of left ventricular nonuniformity late after valve replacement for aortic stenosis // Amer. J. Cardiol.– 1996.– Vol. 78.– P. 66–71.

Vizzardi Е., D’Aloia A., Rocco E. et al. How should we measure left atrium size and function? // J. Clin. Ultrasound.– 2012. – Vol. 40. – P. 155–166.

Zoghbi W., Chair J., Dumesnil J. et al. Recommendations for Evaluation of Prosthetic Valves with Echocardiography and Doppler Ultrasound: A Report From the American Society of Echocardiography’s Guidelines and Standards Committee and the Task Force on Prosthetic Valves, Developed in Conjunction With the American College of Cardiology Cardiovascular Imaging Committee // J. Am. Soc. Echocardiogr.– 2009.– Vol. 22.– P. 975–1014.

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>