Вплив ремоделювання лівого шлуночка на поздовжню міокардіальну кінетику обох шлуночків серця у хворих з артеріальною гіпертензією і факторами серцево-судинного ризику

Главни садржај чланка

O. S. Barabash
Yu. A. Ivaniv
I. M. Tumak
Y. R. Barabash

Анотація

Мета роботи – дослідити поздовжню кінетику міокарда лівого (ЛШ), правого (ПШ) шлуночків і міжшлуночкової перегородки (МШП) залежно від типу ремоделювання ЛШ у пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ) та додатковими факторами серцево-судинного ризику зі збереженою скоротливістю ЛШ, а також з’ясувати зв’язок змін показників ПШ у систолу і діастолу, оцінених шляхом тканинної імпульсно-хвильової допплерографії (ТІД), із відповідними показниками ЛШ і МШП.
Матеріали і методи. У дослідження залучено 71 хворого з есенціальною АГ (68 % – чоловіки) зі збереженою фракцією викиду ЛШ. Медіана віку становила 54 роки. Серед обстежених переважали хворі з ожирінням І ступеня і змішаною дисліпідемією, у 29,6 % пацієнтів виявлено цукровий діабет 2-го типу, 33,8 % – були курцями. Залежно від типів ремоделювання ЛШ хворих розділили на 4 групи: нормальна геометрія (12,7 %); концентричне ремоделювання (47,9 %); концентрична гіпертрофія (35,2 %); ексцентрична гіпертрофія (4,2 %). Виконували ТІД ЛШ, ПШ і МШП, визначали систолічні та діастолічні ТІД-показники, для ПШ розраховували індекс ізоволюмічного міокардіального прискорення (IVA).
Результати та обговорення. У досліджуваній групі наявність концентричної гіпертрофії ЛШ найбільш виражено негативно впливає на поздовжню міокардіальну кінетику ЛШ і МШП. Істотно зменшуються рання діастолічна швидкість Em і систолічна швидкість Sm для ЛШ і МШП, знижується пізня діастолічна швидкість Am для МШП, а також зростає відношення E/Em для ЛШ. Серед діастолічних ТІД-показників ПШ лише час сповільнення DTEm виявився істотно довшим при концентричному ремоделюванні й концентричній гіпертрофії ЛШ порівняно з групою нормальної геометрії. При зміні типу геометрії ЛШ від нормальної до ексцентричної гіпертрофії істотно знижується показник IVA, що вказує на погіршення поздовжньої міокардіальної систолічної функції ПШ. Виявлено кореляційну залежність між відповідними діастолічними і систолічними ТІД-показниками ПШ і МШП, що потенційно вказує на значення МШП у механізмі міжшлуночкової взаємодії і її вплив на функціональний стан ПШ. Засвідчено істотну залежність систолічних і діастолічних ТІД-показників ПШ від скоротливості ЛШ.
Висновки. У пацієнтів з АГ у поєднанні з додатковими факторами серцево-судинного ризику тип ремоделювання ЛШ, а особливо концентрична гіпертрофія, негативно впливає на поздовжню міокардіальну кінетику не лише лівого, а й правого шлуночка. Показник IVA може бути чутливим діагностичним критерієм у виявленні ранніх міокардіальних розладів систолічної функції ПШ при зміні геометрії ЛШ у цієї категорії хворих. Показники поздовжньої міокардіальної кінетики ПШ тісно залежні від змін функціонального стану МШП, яка має провідне значення у формуванні міжшлуночкової взаємодії.

Ключові слова

артеріальна гіпертензія, фактори серцево-судинного ризику, поздовжня міокардіальна кінетика, ремоделювання лівого шлуночка, міжшлуночкова взаємодія.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Barabash OS, Ivaniv YuA. Structural and morphologic changes of right heart chambers in essential hypertension. Heart and Vessels 2015;2:74–80 (in Ukr.)

Gorbas I. High risk of cardiovascular disease of the population of Ukraine: sentence or a starting point. Lviv Clinical Bulletin 2013;3(3):45–48 (in Ukr). http://doi.org/10.25040/lkv2013.03.045

Saidova MA, Shitov VN, Guseĭnova BA, Blinova EV, Chikhladze NM, Sivakova OA, Chazova IE. The role of tissue myocardial dopplerechocardiography in early detection of structural-functional changes in the myocardium of patients with mild and moderate arterial hypertension. Ter Arkh. 2008;80(4):21–28 (in Russ). http://doi.org/10.1097/01.hjh.0000539118.98065.f6

Balci B, Yilmaz O. Influence of left ventricular geometry on regional systolic and diastolic function in patients with essential hypertension. Scand Cardiovasc J 2002;36(5):292–296. http://doi.org/10.1080/140174302320774500

De Simone G, Izzo R, Aurigemma GP, De Marco M, Rozza F, Trimarco V, Stabile E, De Luca N, Trimarco B. Cardiovascular risk in relation to a new classification of hypertensive left ventricular geometric abnormalities. Journal of Hypertension 2015;33(4):745–754. http://doi.org/10.1097/hjh.0000000000000477

Di Bello V, Giorgi D, Pedrinelli R, Talini E, Palagi C, Delle Donne MG, Zucchelli G, Dell'omo G, Di Cori A, Dell'Anna R, Caravelli P, Mariani M. Left ventricular hypertrophy and its regression in essential arterial hypertension. A tissue Doppler imaging study. Am J Hypertens 2004;17(10):882–890. http://doi.org/10.1161/01.cir.0000041045.26774.1c

Gerdts E, Cramariuc D, de Simone G, Wachtell K, Dahlöf B, Devereux RB. Impact of left ventricular geometry on prognosis in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy (the LIFE study). Eur J Echocardiogr 2008;9(6):809–815. http://doi.org/10.1093/ejechocard/jen155

Harada K, Tamura M, Toyono M, Oyama K, Takada G. Assessment of global left ventricular function by tissue Doppler imaging. The American Journal of Cardiology 2001;88(8):927–932. http://doi.org/10.1016/s0002-9149(01)01912-9

Hristova K, Katova TZV. Left ventricle/right ventricle interaction in patients with arterial hypertension. Eur Heart J 2013;34:41–42. http://doi.org/10.1016/j.gheart.2014.03.1613

Karaye KM, Bonny A. Right ventricular dysfunction in systemic hypertension: A call to action. International Journal of Cardiology 2016;206:51–53. http://doi.org/10.1016/j.ijcard.2016.01.049

Karaye KM, Sai’du H, Shehu MN. Right ventricular dysfunction in a hypertensive population stratified by patterns of left ventricular geometry. Cardiovascular Journal of Africa 2012;23(9):478–482. http://doi.org/10.5830/cvja-2012-014

Kenchaiah S, Pfeffer MA. Cardiac remodeling in systemic hypertension. Med Clin North Am 2004;88(1):115–130. http://doi.org/10.1016/s0025-7125(03)00168-8

Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, Afilalo J, Armstrong A, Ernande L, Flachskampf FA, Foster E, Goldstein SA, Kuznetsova T, Lancellotti P, Muraru D, Picard MH, Rietzschel ER, Rudski L, Spencer KT, Tsang W, Voigt JU. Recommendation for cardiac chamber quantification by Echocardiography in adults: an Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2015;16(3):233–270. http://doi.org/10.1093/ehjci/jev014

Myslinski W, Mosiewicz J, Makaruk B, Barud W, Hanzlik J. Left and right ventricular performance in systemic hypertension – independence or interdependence. Case Rep Clin Pract Rev 2003;4:206–211.

Nadruz W. Myocardial remodeling in hypertension. Journal of Human Hypertension 2015;29:1–6. http://doi.org/10.1038/jhh.2014.36

Oktay AA, Lavie CJ, Milani RV, Ventura HO, Gilliland YE, Shah S, Cash ME. Current perspectives on left ventricular geometry in systemic hypertension. Prog Cardiovasc Dis 2016;59(3):235–246. http://doi.org/10.1016/j.pcad.2016.09.001

Park CS, Park JB, Kim Y, Yoon YE, Lee SP, Kim HK, Kim YJ, Cho GY, Sohn D-W, Lee SH. Left Ventricular Geometry Determines Prognosis and Reverse J-Shaped Relation Between Blood Pressure and Mortality in Ischemic Stroke Patients. JACC: Cardiovascular Imaging 2018;11(3):373–382. http://doi.org/10.1016/j.jcmg.2017.02.015

Perveen R, Hoque MH, Ahmed K, Ahmed CM, Jalil MA, Parvin T, Osmany DF, Rashid S, Rashid MB, Nahar S. An Echocardiographic study of the right ventricular diastolic function in systemic hypertension and its relation with the left ventricular homologous changes. Mymensingh Medical Journal 2018;27(3):596–602.

Saleh S, Liakopoulos OJ, Buckberg GD. The septal motor of biventricular function. Eur J Cardiothorac Surg 2006;29:126–138. http://doi.org/10.1016/j.ejcts.2006.02.048

Santos JL, Salemi VM, Picard MH, Mady C, Coelho OR. Subclinical regional left ventricular dysfunction in obese patients with and without hypertension or hypertrophy. Obesity (Silver Spring) 2011;19(6):1296–1303. http://doi.org/10.1038/oby.2010.253

Schattke S, Knebel F, Grohmann A, Dreger H, Kmezik F, Riemekasten G, Baumann G, Borges AC. Early right ventricular systolic dysfunction in patients with systemic sclerosis without pulmonary hypertension: a Doppler tissue and Speckle Tracking echocardiography study. Cardiovascular Ultrasound 2010;8:P.3. http://doi.org/10.1186/1476-7120-8-3

Tadic M, Cuspidi C, Bombelli M, Grassi G. Right heart remodeling induced by arterial hypertension: Could strain assessment be helpful? J Clin Hypertens 2018;20:400–407. http://doi.org/10.1111/jch.13186

Tadic M, Cuspidi C, Vukomanovic V, Kocijancic V, Vera Celic V. The impact of different left ventricular geometric patterns on right ventricular deformation and function in hypertensive patients. Archives of Cardiovascular Disease 2016;109:311–320. http://doi.org/10.1016/j.acvd.2015.12.006

Rezk AE, Nouh SH, Basiouny T, Yehia A, Attia WM, Elsayed Y, Mustafa MM. Impact of systemic hypertension on right ventricular function (analysis by Tissue Doppler). AAMJ 2013;10:70–89.

Rudski LG, Lai WW, Afilalo J, Hua L, Handschumacher MD, Chandrasekaran K, Solomon SD, Louie EK, Schiller NB. Guidelines for the Echocardiographic Assessment of the right heart in adults: a Report from the American Society of Echocardiography. J Am Soc Echocardiogr 2010;23(7):685–713. http://doi.org/10.5935/2318-8219.20140013