Рецензоване науково-практичне видання

Видається із січня 1994 року

 Засновник: ДУ «Національний науковий центр

"Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" НАМН України»

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 16380–4852 ПР від 19.02.2010 р.

ISSN 1608-635Х

Виходить 6 разів на рік.

Опубліковано: 2017-05-08

Злоякісні шлуночкові порушення ритму серця у хворого з ангіосаркомою серця

Yu. V. Zinchenko, O. І. Frolov, V. A. Krichkevych, Ye. V. Mоgilnitsky, A. Yu. Rybak, О. M. Rozhkova , R. D. Shevelyov 

77-84