Chronic heart failure as multimorbid state

Main Article Content

L. G. Voronkov
A.V. Liashenko
N. A. Tkach
L. P. Paraschenyuk

Abstract

Regulatory, structural and functional disturbances of other organs and systems (kidney, hepar, vessels, skeletal muscles, brain etc) play the substantial role in CHF. These disturbances may be the conseguences of pre-existing states (hypertension, diabetes, hypo- or hyperthyreoidism etc) and from, other side, may reflect the progressive inherent changes in chronic heart failure (CHF) per se. In particular, currently relevant comorbidities in this syndrome are insulin resistance, diabetes mellitus, renal dysfunction, cognitive impairment, depression peripheral myopathy. Every of them demonstrate the close pathophysiologic interplay with CHF which results in clinical prognosis impairment and in decrease of life quality. Prevalence of renal dysfunction described in 39 % of patients with CHF in our research. Renal dysfunction connected with older age, high class of NYHA, diabetes mellitus, arterial hypertension, higher level of citrulline and uric acid in patients with CHF. Patients with iron deficiency characterized with high class of NYHA, low functionality and poor quality of life. In patients with iron deficiency noted high level of mortality and many critical clinical events. Prevalence of cognitive impairment described in 85 % of patients with CHF in our research. Cognitive dysfunction associated with older age, high class of NYHA, diabetes mellitus, arterial hypertension, bad life quality, high level of ceruloplasmin in patients with CHF. Taking to account above-mentioned comorbidities in quideline-recommended management of CHF and the use of additional therapeutic approaches targeted to its treatment represent the contemporary strategy of personalized treatment in this syndrome.

Article Details

Keywords:

chronic heart failure, insulin resistance, diabetes mellitus, iron deficiency, renal dysfunction, comorbid conditions

References

Besaha YeM. Klinichni aspekty skeletnoi miopatii pry khronichnii sertsevii nedostatnosti. Ukr. kardiol. zhurnal [Ukrainian Cardiology Journal] 2006;4:58–62 (in Ukr.).

Boytsov SA, Kirichenko PYu, Pinegin AN. Strukturno-funktsionalnoe sostoyanie poperechno-polosatoy muskulaturyi u bolnyih s hronicheskoy serdechnoy nedostatochnostyu razlichnyih funktsionalnyih klassov. Serdechnaya Nedostatochnost [Heart failure]. 2003;4(4):194–198 (in Russ.).

Vatutin NT, Kalinkina NV, Kartamyisheva EV. Depressivnyie rasstroystva i hronicheskaya serdechnaya nedostatochnost. Ukr. kardiol. zhurnal [Ukrainian Cardiology Journal] 2013;3:117–124 (in Russ.).

Voronkov LG. Anemiya u patsienta s HSN: kak otsenit i kak lechit? Sertseva nedostatnist [Heart failure]. 2015;2:5–14 (in Russ.).

Voronkov LG, Bogacheva NV, Gavrilenko TI, Kornilina EM. Kliniko-farmakodinamicheskie effekty karvedilola u bolnyih s hronicheskoy serdechnoy nedostatochnostyu. Materialy ob’iednanoho plenumu pravlinnia Ukrainskykh naukovykh tovarystv kardiolohiv, revmatolohiv ta kardiokhirurhiv z mizhnarodnoiu uchastiu «Sertseva nedostatnist: suchasnyi stan problemy». К., 2002.40–41 (in Russ.).

Voronkov LH, Voitsekhovska KV, Parashcheniuk LP. Kliniko-instrumentalna kharakterystyka patsiientiv iz khronichnoiu sertsevoiu nedostatnistiu ta znyzhenoiu fraktsiieiu vykydu livoho shlunochka zalezhno vid vtraty masy tila za ostanni 6 misiatsiv. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal [Ukrainian Cardiology Journal], 2019;26(2):48–56 (in Ukr.). http://www.ucardioj.com.ua/index.php/UJC/article/view/171

Voronkov LH, Voitsekhovska KV, Fedkiv SV, Koval VI. Antropometrychni parametry ta pokaznyky tkanynnykh kompartmentiv tila v patsiientiv iz khronichnoiu sertsevoiu nedostatnistiu ta znyzhenoiu fraktsiieiu vykydu livoho shlunochka zalezhno vid vtraty masy tila za ostanni 6 misiatsiv. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal [Ukrainian Cardiology Journal] 2019;26(3):53–61 (in Ukr.).

Voronkov LH, Dudnyk HYe, Liashenko AV Kliniko-instrumentalna kharakterystyka patsiientiv z khronichnoiu sertsevoiu nedostatnistiu ta znyzhenoiu fraktsiieiu vykydu livoho shlunochka zalezhno vid naiavnosti nyrkovoi dysfunktsii. Ukr. medychnyi chasopys [Ukrainian Medical Journal]. 2018;126:34–37 (in Ukr.).

Voronkov LH, Dudnyk HYe, Liashenko AV. Klinichna kharakterystyka ta vyzhyvanist hospitalizovanykh patsiientiv z khronichnoiu sertsevoiu nedostatnistiu ta znyzhenoiu fraktsiieiu vykydu livoho shlunochka v zalezhnosti vid dynamiky azotovydilnoi funktsii nyrok za period podolannia klinichnoi dekompensatsii. Sertse i sudyny [Heart and blood vessels]. 2018;4:27–32 (in Ukr.).

Voronkov LH, Ilnytska MR, Babych PM. Vyzhyvannia patsiientiv z khronichnoiu sertsevoiu nedostatnistiu ta systolichnoiu dysfunktsiieiu livoho shlunochka v zalezhnosti vid danykh kliniko-laboratornykh ta instrumentalnykh metodiv obstezhennia (za danymy odnorichnoho prospektyvnoho sposterezhennia). Biomed. Biosocial Anthropology 2014;23: 95–102 (in Ukr.).

Voronkov LH, Ilnytska MR, Havrylenko TI, Liashenko AV. Stan hormoniv zhyrovoi tkanyny, tsyrkuliuiuchoho faktora nekrozu pukhlyny α ta pokaznykiv lipidnoho obminu zalezhno vid naiavnosti insulinorezystentnosti v patsiientiv z khronichnoiu sertsevoiu nedostatnistiu i systolichnoiu dysfunktsiieiu livoho shlunochka. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal [Ukrainian Cardiology Journal] 2014;5:80–87 (in Ukr.).

Voronkov LH, Lutsak OO, Babych AV, Bychko MV. Prohnostychne znachennia rivnia pobutovoi fizychnoi aktyvnosti ta vyrazhenosti depresyvnykh porushen, yak skladovykh yakosti zhyttia u patsiientiv z khronichnoiu sertsevoiu nedostatnistiu. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal [Ukrainian Cardiology Journal] 2012;1:24–28 (in Ukr.).

Voronkov LH, Lutsak OO, Babych AV, Liashenko AV. Predyktory yakosti zhyttia u khvorykh iz khronichnoiu sertsevoiu nedostatnistiu. Ukr. medychnyi chasopys [Ukrainian Medical Journal]. 2011;3:86–88 (in Ukr.).

Voronkov LG, Paraschenyuk LP, Lutsak EA. Kachestvo zhizni pri hronicheskoy serdechnoy nedostatochnosti: aktualnyie aspekty. Sertseva nedostatnist [Heart failure] 2010;3:18–25 (in Russ.).

Voronkov LH, Solonovych AS. Kohnytyvna dysfunktsiia pry khronichnii sertsevii nedostatnosti: mekhanizmy, naslidky, mozhlyvosti korektsii. Sertseva nedostatnist [Heart failure]. 2017;2:39–46 (in Ukr.).

Voronkov LH, Solonovych AS, Liashenko AV. Porivnialna klinichna kharakterystyka khvorykh iz khronichnoiu sertsevoiu nedostatnistiu ta znyzhenoiu fraktsiieiu vykydu livoho shlunochka zalezhno vid stanu kohnityvnoi funktsii. Sertse i sudyny [Heart and blood vessels]. 2018:3:52–59 (in Ukr.).

Voronkov LH, Solonovych AS, Liashenko AV. Kohnityvna funktsiia ta prykhylnist do likuvannia v patsiientiv iz khronichnoiu sertsevoiu nedostatnistiu ta znyzhenoiu fraktsiieiu vykydu livoho shlunochka: zv’iazok i prohnostychne znachennia. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal [Ukrainian Cardiology Journal]. 2018;6:78–84 (in Ukr.).

Horbachova VV, Liashenko AV, Havrylenko TI. Kliniko-instrumentalna kharakterystyka ta klinichnyi prohnoz u patsiientiv z khronichnoiu sertsevoiu nedostatnistiu i znyzhenoiu fraktsiieiu vykydu livoho shlunochka v zalezhnosti vid naiavnosti ta kharakteru zalizodefitsytnoho stanu. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal [Ukrainian Cardiology Journal]. 2018;5:33–42 (in Ukr.).

Dudnyk HYe, Solonovych AS, Liashenko AV. Korektsiia dysfunktsii nyrok u patsiientiv z khronichnoiu sertsevoiu nedostatnistiu ta znyzhenoiu fraktsiieiu vykydu livoho shlunochka. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal [Ukrainian Cardiology Journal]. 2018;6:95–100 (in Ukr.).

Ilnytska MR, Potashev SV, Liashenko AV, Parashcheniuk LP, Tkach NA. Pokaznyky kliniko-demohrafichnykh ta instrumentalnykh doslidzhen u patsiientiv z khronichnoiu systolichnoiu sertsevoiu nedostatnistiu zalezhno vid naiavnosti fenomenu insulinorezystentnosti. Krovoobih ta hemostaz [Circulation and hemostasis] 2014;1–2:59–64 (in Ukr.).

Lapina YuV, Narusov OYu, Mareev VYu. Hronicheskaya serdechnaya nedostatochnost kak faktor riska razvitiya insulinorezistentnosti i narusheniy vuglevodnogo obmena. Sertseva nedostatnist [Heart failure], 2007;4:164–169 (in Russ.).

Lutsak OO, Liashenko AV, Ponomarova HV, Voronkov LH. Otsinka yakosti zhyttia khvorykh z khronichnoiu sertsevoiu nedostatnistiu zalezhno vid pokaznykiv kliniko-inchtrumentalnykh doslidzhen, osoblyvostei farmakoterapii, fizychnoi aktyvnosti i naiavnosti oznak depresii za danymy standartyzovanoho anketuvannia. Krovoobih ta hemostaz [Circulation and hemostasis]. 2011;1/2:64–68 (in Ukr.).

Tkach SM. Zabolevaniya pecheni i pechenochnaya disfunktsiya u bolnyih s serdechnoy nedostatochnostyu. Sertseva nedostatnist ta komorbidni stany [Heart failure and comorbid conditions]. 2017;3:90–96 (in Russ.).

Solonovich AS, Lyashenko AV, Mhitaryan LS. Prediktoryi kognitivnoy disfunktsii u patsientov s hronicheskoy serdechnoy nedostatochnostyu i snizhennoy fraktsiey vyibrosa levogo zheludochka. Ukrainskyi terapevtychnyi zhurnal [Ukrainian Therapeutic Journal]. 2018;2:52–59 (in Russ.).

Adlbrecht C, Kommata S, Hülsmann M, Szekeres T, Bieglmayer C, Strunk G, Karanikas G, Berger R, Mörtl D, Kletter K, Maurer G, Lang IM, Pacher R. Chronic heart failure leads to an expanded plasma volume and pseudoanemia, but does not lead to a reduction in the body’s red cell volume. European Heart J. 2008;29:2343–2350 doi: 10.1093/eurheartj/ehn359. Epub 2008 Aug 12..

Anker SD, Coats AJ, Rorcker EB, Scherhag A. Does carvedilol prevent and reverse cardia cachexia in patients with severe heart failure? Results of the COPERNICUS study. Europ. Heart J. 2002;4 (Suppl. Abstr.):394.

Anker SD, von Hoehling S. Anemia in chronic heart failure UNI-MED Verlag AG, Bremen, 2009.79 p.

Besaga E. Knee flexors muscle strength is the predictor of long-term survival in heart failure. Eur. Heart J. 2011;32 (Abstr.Suppl.):611.

Bielecka-Dabrowa A, Mikhailidis DP, Rizzo M, von Haehling S, Rysz J, Banach M. The influence of atorvastatin on parameters of inflammation, left ventricular function, hospitalizations and mortality in patients with dilated cardiomyopathy: 5-year follow-up. Lipids. Health Dis. 2013;12:47.

Biolo G, Cederholm T, Muskaritoli M. Muscle contractile and metabolic dysfunction is a common feature of sarcopenia in aging and chronic diseases: from sarcopenic obesity to cachexia. Clin. Nutr. 2014;33(5):737–748.

Chua A, Graham R, Trinder D, Olynyk J. The regulation of cellular iron metabolism. Crit. Rev. Clin. Lab. Sci. 2007;44:413–459.

Damman K, Testani JM. The kidney in heart failure: an update. Europ. Heart J. – 2015;36:1437–1444.

de Leon CF, Grady KL, Eaton C, Rucker-Whitaker C, Janssen I, Calvin J, Powell LH. Quality of life in a diverse population of patients with heart failure : baseline findings from the Heart Failure Adherence and Retention trial (HART). J. Cardiopulm Rehabil Prev. 2009;29:171–178. doi: https://doi.org/10.1097/HCR.0b013e31819a0266.

Ezekowitz JA, McAlister FA, Armstrong PW. Anemia is common in heart failure and associated with poor outcomes: insights from a cohort of 12 065 patients with new-onset heart failure. Circulation. 2003;107:223–225.

Go AS, Chertow GM, Fan D, McCulloch CE, Hsu CY. Chronic kidney disease and the risks of death, cardiovascular events, and hospitalization. New.Engl.J.Med. 2004;351:1296–305.

Hajduk AM. Cognitive impairment and self-care in heart failure. Clinical Epidemiology. 2013;5:405–415.

Hansen BC, Shafir E. Insulin resistance and insulin resistance syndrome. Frontiers in Animal Diabetes Research, 2002.

Horwich TB, Fonarow GC, Hamilton MA, MacLellan WR, Borenstein J. Anemia is associated with worse symptoms, greater impairment in functional capacity and a significant ingrease in mortality in patients with advanced heart failure. J.Am.Coll.Cardiol. 2002;39:1780–1786.

Jankowska EA, von Haehling S, Anker SD, Macdougall IC, Ponikowski P. Iron deficiency and heart failure: diagnostic dilemmas and therapeutic perspectives. European J. Heart Failure. 2013;34:816–826. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehs224. Epub 2012 Oct 25.

Jiang W1, Alexander J, Christopher E, Kuchibhatla M, Gaulden LH, Cuffe MS, Blazing MA, Davenport C, Califf RM, Krishnan RR, O'Connor CM. Relationship of depression to increased risk of mortality and rehospitalization in patients with congestive heart failure. Arch Intern Med. 2001;16:11849–1856.

Kalra PR, Bolger AP, Francis DP, Genth-Zotz S, Sharma R, Ponikowski PP, Poole-Wilson PA, Coats AJ, Anker SD. Effect of anemia on exercise tolerance in chronic heart failure in men. Am. J. Cardiol. 2003;91:888–891.

Kosiborod M, Smith GL, Radford MJ, Foody JM, Krumholz HM. The prognostic importance of anemia in patients with heart failure. Am. J. Med. 2003;114:112–119.

Ling W, O’Connor MO. Heart Failure and depression. In: Tailoring Heart Failure Therapy. Eds: R. Willeheimer, K. Swedberg. London, Martin Dunitz, 2003.197–208.

Macdougall IC. The role of ACE inhibitors and angiotensin II receptor in the response to erythropoietin. Nephrol. Dial. Transplant. 1999;14:1836–1841.

Mosterd A, Cost B, Hoes AW, de Bruijne MC, Deckers JW, Hofman A, Grobbee DE. The prognosis of heart failure in the population: the Rotterdam Study. Eur.Heart J. 2001;22:1318–1327.

Mudaliar S, Alloju S, Henry RR. Can a shift in fuel energetics explain the beneficial cardiorenal outcomes in the EMPA-REG OUTCOME study? A unifying hypothesis. Diabetes Care. 2016;39:1115–1122.

Munzel T, Kurz S, Drexler H. Are alterations of skeletal muscle ultrastructure in patients with heart failure reversible under treatment with ACE inhibitors? Herz. 1993;18(Suppl.):400–405.

Perrone-Filardi P, Paolillo S, Costanzo P, Savarese G, Trimarco B, Bonow RO. The role of metabolic syndrome in heart failure. European Heart J. 2015;36:2630–2634.

Poelzl G, Ess M, Mussner-Seeber C, Pachinger O, Frick M, Ulmer H. Liver dysfunction in chronic heart failure: prevalence, characteristics and prognostic significance. Eur. J. Clinical Investigation. 2011;42:153–163. https://doi.org/10.1111/j.1365-2362.2011.02573.x. Epub 2011 Aug 2.

Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats AJ, Falk V, González-Juanatey JR, Harjola VP, Jankowska EA, Jessup M, Linde C, Nihoyannopoulos P, Parissis JT, Pieske B, Riley JP, Rosano GM, Ruilope LM, Ruschitzka F, Rutten FH, van der Meer P; Authors/Task Force Members; Document Reviewers.2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Eur J Heart Failure. 2016;18:891–975. https://doi.org/10.1002/ejhf.592. Epub 2016 May 20.

Radzewitz A, Miche E, Herrmann G, Nowak M, Montanus U, Adam U, Stockmann Y, Barth M. Exercise and muscle strength training and their effect on quality of life in patients with chronic heart failure. Europ. J. Heart Failure. 2002;4:627–634.

Ren X, Oei HH, Pearlman JD. Cardias cirrhosis and congestive hepatopathy: treatment and management. http://emedicine.medscape.com/article/151792-overview (accessed 20 Aug 2010).

SADHEART-HF: Study of safety and efficacy of sertraline in CHF patients .O’Connor. Heart failure Society of America Meeting (2008).

Salive ME. Multiborbidity in older adults. Epidemiol. Rev. 2013;35(1):75–83.

Saner FH, Heuer M, Meyer M, Canbay A, Sotiropoulos GC, Radtke A, Treckmann J, Beckebaum S, Dohna-Schwake C, Oldedamink SW, Paul A. When the heart kills the liver: acute liver failure in congestive heart failure // Eur. J. Med. Res. 2009;14(12):541–546.

Seferović PM, Petrie MC, Filippatos GS, Anker SD, Rosano G, Bauersachs J, Paulus WJ, Komajda M, Cosentino F, de Boer RA, Farmakis D, Doehner W, Lambrinou E, Lopatin Y, Piepoli MF, Theodorakis MJ, Wiggers H, Lekakis J, Mebazaa A, Mamas MA, Tschöpe C, Hoes AW, Seferović JP, Logue J, McDonagh T, Riley JP, Milinković I, Polovina M, van Veldhuisen DJ, Lainscak M, Maggioni AP, Ruschitzka F, McMurray JJV. Type 2 diabetes mellitus and heart failure: a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. European Journal Heart Failure. 2018;20:853–872. https://doi.org/10.1002/ejhf.1170. Epub 2018 Mar 8.

Sherlock S. The liver in heart failure: relation of anatomical, functional and circulatory changes. Br. Heart J. 1951;13:273–293. .

Smith GL, Lichtman JH, Bracken MB, Shlipak MG, Phillips CO, Di Capua P, Krumholz HM. Renal impairment and outcomes in heart failure; systematic review and meta-analysis. J.A.Coll.Cardiol. 2006;47(10):1987–1996.

Smrzova J, Balla J, Barany P. Infllammation and resistance to erythropoiesis-stimulating agents – what do we know and what needs to be clarified? Nephrol.Dial.Transplant. 2005;20(Suppl.8):2–7.

Taylor RS, Sagar VA, Davies EJ, Briscoe S, Coats AJ, Dalal H, Lough F, Rees K, Singh S. Exercise-based rehabilitation for heart failure. Cochrane. Database. Syst. Rev. 2014;4.- CD003331. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003331.pub4.

The GISEN Group (Cruppo Italiano di Epidemiologici in Nefrologia). Randomised placebo-controlled trial of effect of ramipril on decline in glomerular filtration rate and risk of terminal failure in proteinuric, non-diabetic nephropathy. Lancet. 1997;349:1857–1863.

Tong EM, Nissenson AR. Erythropoetin and anemia. Semin. Nephrol. 2001;21:190–203.

Tu RH, Zeng ZY, Zhong GQ, Wu WF, Lu YJ, Bo ZD, He Y, Huang WQ, Yao LM. Effects of exercise training on depression in patients with heart failure: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials // Europ.J.Heart Failure. 2014;16:749–757. https://doi.org/10.1002/ejhf.101. Epub 2014 May 2.

von Haehling S, Anker SD. Treatment of cachexia: an overview of recent developments. Am Med Dir Assoc. 2014;15:866–872.

Voronkov L, Solonovych A, Liashenko A, Dudnik A. Meldonium and gammabutyrobetaine combination improves cognitive function and flow-mediated vasodilatory response in chronic systolic heart failure: the results of open-label pilot study. Europ. J. Heart Failure. 2018;20( Suppl. SI, P1785):452.

Wong F, Greenbloom S, Blendis L. The liver in heart failure. In: Friedman L., Keelfe E., Handbook of Liver Disease.2nd ed. Churchill Livingstone, 2004.

Yu SB, Cui HY, Qin M, Liu T, Kong B, Zhao QY, Huang H, Huang CX. Prevalence and prognostic vale of liver function abnormalities in patients with chronic systolic heart failure. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2011;91:2673–2677.

Zinman B, Wanner C, Lachin JM. EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflosin, cardiovascular outcomes, and mortality in tyre 2 diabetes. N. Engl. J. Med. 2015;373:2117–2128.

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2