The recommended time ranges for functional studies Guidelines of the Working Group on Functional Diagnostics of the Ukrainian Association of Cardiology

Main Article Content

Abstract

Склад робочої групи
Коваленко В.М. (голова робочої групи) – директор ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», академік НАМН України, доктор медичних наук, професор
Жарінов О.Й. – завідувач кафедри функціональної діагностики НМАПО імені П.Л. Шу­­­­пика, експерт МОЗ України за напрямами «Кардіологія. Ревматологія. Дитяча кардіоревматологія. Функ­­­ціональна діагностика», доктор медичних наук, професор
Сичов О.С. – керівник відділу аритмій серця ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», головний спеціаліст з функціональної діагностики НАМН України, доктор медичних наук, професор
Динник О.Б. – головний лікар ТОВ «Інститут еластографії», експерт МОЗ України за напрямами «Радіологія. Ультразвукова діагностика. Рентгенологія. Радіонуклідна діагностика. Про­­­менева терапія», кандидат медичних наук
Долженко М.М. – завідувач кафедри кардіології НМАПО імені П.Л. Шупика, експерт МОЗ України за напрямами «Кардіологія. Ревматологія. Дитяча кардіоревматологія. Функ­­ціональна діагностика», доктор медичних наук, професор
Єпанчінцева О.А. – керівник відділу діагностики патології серця та магістральних судин ДУ «Інститут серця МОЗ України», експерт МОЗ України за напрямами «Кардіологія. Ревматологія. Дитяча кардіоревматологія. Функ­­ціональна діагностика», професор
Іванів Ю.А. – професор кафедри променевої діагностики ФПДО Львівського національного ме­­­­дичного університету імені Данила Галиць­­­кого, доктор медичних наук, професор
Кондратова Т.В. – завідувач відділу ультра­­звукової та функціональної діагностики Київ­­­ського міського консультативно-діагностичного центру, експерт з функціональної діагностики ДОЗ КМДА
Крахмалова О.О. – керівник відділу кардіопульмонології ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», доктор медичних наук, професор
Осовська Н.Ю. – завідувач кафедри терапевтичних дисциплін та сімейної медицини Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, доктор медичних наук, професор
Сіренко Ю.М. – керівник відділу симптоматичних гіпертензій ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», доктор медичних наук, професор
Целуйко В.Й. – завідувач кафедри кардіології і функціональної діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор
Чеботарьова Л.Л. – завідувач відділення функціональної діагностики ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН України», доктор медичних наук, професор
Яруліна Д.Б. – завідувач відділення функціональної діагностики КП «Полтавська обласна клінічна лікарня імені М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради»
Ячник А.І. – головний науковий співробітник клініко-функціонального відділення ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», доктор медичних наук, професор


Пояснювальна записка. Проєкт рекомендацій щодо розрахункових норм часу на проведення функціональних досліджень було розроблено робочою групою з підготовки нормативних документів з функціональної діагностики охорони здоров’я, підпорядкованих МОЗ України, НАМН України та керівників кафедр системи післядипломного навчання лікарів, де здійснюється викладання функціональної діагностики. Завдання щодо підготовки цього документа було визначено Наказом МОЗ України № 670/65 від 31.07.2013 р. «Про організацію та роботу системи функціональної діагностики у закладах охорони здоров’я України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.08.2013 р. за № 1437/23969. Воно обумовлено величезною потребою державних і приватних закладів охорони здоров’я у визначенні часових орієнтирів при застосуванні багатьох нових методів дослідження, які з’явилися за останні десятиліття. Ці методи входять до переліку кваліфікаційних вимог до лікарів з функціональної діагностики різних кваліфікаційних категорій згідно з Наказом МОЗ України № 768 від 26.07.2016 р. «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я». У 2016–2017 рр. рекомендації пройшли громадське обговорення як проєкт відповідного наказу МОЗ України, котрий повинен замінити попередній нормативний документ щодо розрахункових норм часу на функціональні дослідження, виданий ще у 1988 р. У 2020 р. настанови було додатково обговорено та доповнено робочою групою з функціональної діагностики Всеукраїнської асоціації кардіологів України із залученням фахівців суміжних спеціальностей. Проєкт схвалено на засіданні Генеральної асамблеї Всеукраїнської асоціації кардіологів України в рамках ХХІ Національного конгресу кардіологів України 25 вересня 2020 року.

Article Details

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>