Оцінювання показників спекл-трекінг ехокардіографії в пацієнтів з ідіопатичною легеневою артеріальною гіпертензією

Главни садржај чланка

Yu. A. Botsiuk
O. O. Torbas
Yu. M. Sirenko

Анотація

Мета роботи – оцінити діагностичні можливості використання методики спекл-трекінг ехокардіографії (СТ-ЕхоКГ) у хворих з ідіопатичною легеневою артеріальною гіпертензією (ІЛАГ) та зіставити отримані результати з показниками у здоровій популяції.
Матеріали і методи. У дослідження залучено 27 хворих з ІЛАГ та 9 осіб, які становили групу контролю. Обидві групи були зіставними за віком і співвідношенням статей. Усім пацієнтам проведено загальноклінічні дослідження, біохімічне дослідження крові з визначенням рівня N-кінцевого фрагмента попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP), тест із 6-хвилинною ходьбою, трансторакальну ЕхоКГ та СТ-ЕхоКГ, визначення серцево-гомілкового судинного індексу (CAVI), катетеризацію правих відділів серця за допомогою катетера Свана – Ганца із визначенням показників центральної гемодинаміки.
Результати та обговорення. За даними ЕхоКГ, у пацієнтів з ІЛАГ показники TAPSE, фракційної зміни площі, RIMP та S’ правого шлуночка були статистично значуще гіршими порівняно з групою контролю, також нижчими виявилися і показники глобальної поздовжньої деформації правого (ГПД ПШ) та лівого шлуночків і швидкість глобальної поздовжньої деформації правого шлуночка. За допомогою кореляційного аналізу встановлено, що показник ГПД ПШ найсильніше серед інших корелював із пройденою дистанцією у тесті із 6-хвилинною ходьбою (p<0,001) та насиченням крові киснем (p<0,05) за даними тесту з 6-хвилинною ходьбою, NT-proBNP (p<0,001), розрахунковим систолічним тиском у легеневій артерії за даними ехокардіографії (p<0,001) та показником CAVI (p<0,001). Водночас найбільший кореляційний зв’язок із прямим вимірюванням гемодинаміки мали два показники: TAPSE – із серцевим індексом (p<0,05), легеневим судинним опором (p<0,05), діастолічним тиском у легеневій артерії (p<0,05); та RIMP  – із діастолічним тиском у легеневій артерії (p<0,001) та середнім тиском у легеневій артерії (p<0,05).
Висновки. Всебічна оцінка функції правого шлуночка за допомогою показників трансторакальної ЕхоКГ та СТ-ЕхоКГ дозволяє більш індивідуалізовано оцінити стан пацієнтів з ІЛАГ. СТ-ЕхоКГ може використовуватися в референтних центрах легеневої гіпертензії для первинного обстеження та подальшого спостереження за такими пацієнтами. СТ-ЕхоКГ – складне і затратне за часом виконання дослідження, тому наші дані не продемонстрували доцільності використання цієї методики в рутинній практиці для первинної оцінки хворих з підозрою на ІЛАГ.

Ключові слова

ідіопатична легенева артеріальна гіпертензія, спекл-трекінг ехокардіографія, діагностика легеневої гіпертензії

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Galie N, Humbert M, Vachiery JL, et al. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: The Joint Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS): Endorsed by: Association for European Pediatric and Congenital Cardiology (AEPC), International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). Eur Respir J. 2015.;46:903–75. doi: https://doi.org/10.1183/13993003.51032-2015.

Vonk Noordegraaf A, Chin KM, Haddad F, et al. Pathophysiology of the right ventricle and of the pulmonary circulation in pulmonary hypertension: an update. Eur Respir J. 2019;24(53). doi: https://doi.org/10.1183/13993003.01900-2018.

Rosenkranz S, Howard LS, Hoeper MM, et al. Systemic consequences of pulmonary hypertension and right-sided heart failure. Circulation. 2020;141:678–93. doi: https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.116.022362

Vonk-Noordegraaf A, Haddad F, Chin KM, et al. Right heart adaptation to pulmonary arterial hypertension: physiology and pathobiology. J Am Coll Cardiol. 24(62):22–33. doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2013.10.027.

Prieto O, Cianciulli TF, Stewart-Harris A, et al. Speckle tracking imaging in patients with pulmonary hypertension. J Cardiovasc Imaging. 2021;29(3):236–51. doi: https://doi.org/0.4250/jcvi.2020.0192

Ferrara F, Zhou X, Gargani L, et al. Echocardiography in Pulmonary Arterial Hypertension. Curr Cardiol Rep. 2019;4 (21). doi: https://doi.org/10.1007/s11886-019-1109-9.

Гіреш Й.Й. Оцінювання гендерних особливостей систолічної та діастолічної функції серця при гіпертонічній хворобі методом спекл-трекінг ехокардіографії. Укр. кардіол. журн. 2017. № 2. C. 63–67. http://ucardioj.com.ua/index.php/UJC/article/view/149

Несукай О.Г., Гіреш Й.Й. Динаміка показників деформації лівих відділів серця у хворих на гіпертонічну хворобу при довготривалому лікуванн. Укр. кардіол. журн. 2017. № 6. C. 89–95. http://ucardioj.com.ua/index.php/UJC/article/view/105

Коваленко В.М., Несукай О.Г., Даниленко О.О., Поле­­­нова Н.С., Тітов Є.Ю. Геометрія скорочення лівого шлуночка – новий погляд на проблему через призму структурної організації міокарда. Укр. мед. часоп. 2013. № 2 (94). С. 183–187.

Живило І.О., Радченко Г.Д., Тітов Є.Ю., Сіренко Ю.М. Структурно-функціональний стан артерій великого кола кровообігу в пацієнтів з ідіопатичною легеневою арте­­­ріальною гіпертензією з різними функціональними можливостями та кінцевими точками. Укр. кардіол. журн. 2017. № 5. С. 24–30. http://ucardioj.com.ua/index.php/UJC/article/view/109

Живило І.О. Структурно-функціональний стан артерій великого кола кровообігу в пацієнтів із легеневою артеріальною гіпертензією. Артеріальна гіпер­­­­тензія. 2017. № 3. С. 75–76. http://www.mif-ua.com/archive/article/44843

Modin D, Møgelvang R, Andersen DM, et al. Right ventricular function evaluated by tricuspid annular plane systolic excursion predicts cardiovascular death in the general population. J Amer Heart Assoc. 2019;21;8(10):e.012197. doi: https://doi.org/10.1161/JAHA.119.0121972019;8:e012197

Almeida AR, Loureiro MJ, Lopes L, et al. Echocardiographic assessment of right ventricular contractile reserve in patients with pulmonary hypertension. Revista Portuguesa de Cardiologia. 2014;33(3):155–63. doi: https://doi.org/10.1016/j.repce.2013.09.017.

Frost A, Badesch D, Gibbs JSR, et al. Diagnosis of pulmonary hypertension. Eur Respir J. 2019;53:1801904. doi: https://doi.org/10.1183/13993003.01904-2018.

Статті автора (авторів), які найбільше читають