Risk factors and socio-economic status in patients with newly diagnosed arterial hypertension: the results of the START II study

Main Article Content

L. A. Mishchenko

Abstract

Мета – визначити профіль пацієнтів з уперше виявленою артеріальною гіпертензією (АГ) в реальній клінічній практиці терапевтів; оцінити зміни працездатності та самопочуття пацієнта внаслідок призначеного антигіпертензивного лікування; вивчити зв’язок між контролем артеріального тиску (АТ) та рівнем освіти, доходу і професійним статусом. У відкрите багатоцентрове епідеміологічне дослідження СТАРТ ІІ було залучено 2024 пацієнтів з уперше виявленою та/або нелікованою АГ з 11 обласних центрів України та м. Києва. На візиті залучення оцінювали демографічні, соціально-економічні показники, характеристики способу життя, анамнестичні дані і проводили фізикальне обстеження. Після цих процедур лікар на власний розсуд призначав антигіпертензивну терапію. У більшості випадків було застосовано оригінальну фіксовану комбінацію периндоприлу й амлодипіну. Її ефективність (за даними офісних вимірювань АТ) оцінювали через один і три місяці її прийому. Крім того, на останньому візиті (3 міс лікування) проводили анкетування для вивчення думки пацієнта про результати лікування. Поміж пацієнтів з уперше встановленим діагнозом АГ та/або нелікованою АГ 54,9 % були віком менше 55 років, жінки становили 58 %. За даними анамнезу, цукровий діабет відзначено у 8,9 % хворих, гіперхолестеринемію – у 77,9 % випадків, про статус активного курця повідомили 25,7 % пацієнтів. 23 % опитуваних оцінили свій рівень фізичної активності як високий і 27 % – як низький. 65 % пацієнтів вважають свій рівень споживання солі середнім, лише 26 % визнають його високим і 9 % – низьким. У структурі опитаних 48 % пацієнтів з вищою освітою, переважають одружені – 75 % і особи, що працюють, – 71 %, проте високий рівень доходу лише у 8 %, у решти – середній (45 %) і низький дохід (47 %). Застосування фіксованої комбінації периндоприл/амлодипін через 3 міс сприяло зниженню систолічного АТ на 31,1 мм рт. ст. і діастолічного АТ – на 14,7 мм рт. ст. Цільового АТ досягли 78 % хворих, більш ефективною терапія була у пацієнтів віком менше 55 років – 84 % проти 73 % у групі віком понад 55 років. Крім віку, додатковими негативними факторами в досягненні контролю АТ були ожиріння, низький рівень фізичної активності та низький дохід. Пацієнти з уперше виявленою та/або нелікованою АГ у міській популяції України представлені більш ніж у половині випадків жінками та особами віком менше 55 років. Більшість із цих пацієнтів характеризується низьким і середнім рівнем фізичної активності, а також високим і середнім рівнем споживання кухонної солі. У структурі опитаних майже половина мають вищу освіту, близько 70 % одружені й особи, що працюють, проте більшість (92 %) мають низький і середній дохід. Застосування в цієї категорії хворих фіксованої комбінації периндоприлу/амлодипіну як ініціальної терапії сприяло досягненню цільового АТ у 78 % пацієнтів.

Article Details

Keywords:

Arterial hypertension, fixed combination, target blood pressure level, risk factors.

References

Svishchenko YeP, Mishchenko LA. Kliniko-demohrafichni kharakterystyky patsiientiv z vpershe vyiavlenoiu arterialnoiu hipertenziieiu: rezultaty doslidzhennia START. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal [Ukrainian Journal of crdiology] 2017;6:14–23.

Gerage AM, Benedetti TR, Farah BQ, Santana Fda S, Ohara D, Andersen LB, Ritti-Dias RM. Sedentary Behavior and Light Physical Activity Are Associated with Brachial and Central Blood Pressure in Hypertensive Patients. PLoS One. 2015 Dec 30;10(12):e0146078. doi: 10.1371/journal.pone.0146078.

O'Donovan C, Lithander FE, Raftery T, Gormley J, Mahmud A, Hussey J. Inverse relationship between physical activity and arterial stiffness in adults with hypertension. J Phys Act Health. 2014 Feb;11(2):272-7. doi: 10.1123/jpah.2012-0075.

Kim J, Tanabe K, Yokoyama N, Zempo H, Kuno S. Objectively measured light-intensity lifestyle activity and sedentary time are independently associated with metabolic syndrome: a cross-sectional study of Japanese adults. Int J Behav Nutr Phys Act. 2013 Mar 4;10:30. doi: 10.1186/1479-5868-10-30.

Elliott P, Stamler J, Nichols R, Dyer AR, Stamler R, Kesteloot H, Marmot M. Intersal revisited: further analyses of 24 hour sodium excretion and blood pressure within and across population. BMJ. 1996;312:1249–1253. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8634612

Sacks FM, Svetkey LP, Vollmer WM, Appel LJ, Bray GA, Harsha D, Obarzanek E, Conlin PR, Miller ER 3rd, Simons-Morton DG, Karanja N, Lin PH; DASH-Sodium Collaborative Research Group. Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet. N. Engl. J. Med. 2001;344:3–10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11136953

Tedesco MA, Di Salvo G, Caputo S, Natale F, Ratti G, Iarussi D, Iacono A. Educational level and hypertension: how socioeconomic differences condition health care. J Hum Hypertens. 2001;15(10):727-31. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11607804

Chen X., Tan X. Associations of Education with Blood Pressure in Hypertensive Patients: A Chinese Community Survey. Chinese Medicine. 2013;4:97-100.

Ekerdt DJ, Sparrow D, Glynn RJ, Bossé R. Change in blood pressure and total cholesterol with retirement. / Am. J. Epidemiol. 1984;120(1):64-71. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6741924

Manfredini R. Marital Status, Cardiovascular Diseases, and Cardiovascular Risk Factors:A Review of the Evidence. J. Women`s Health. 2017;26:623–632.

Lemstra M, Moraros J. Income and heart disease. Neglected risk factor. Can. Fam. Physician. 2015;61:698-704.

Tang KL, Rashid R, Godley J, Ghali WA. Association between subjective social status and cardiovascular disease and cardiovascular risk factors: a systematic review and meta- analysis. BMJ Open. 2016;18:6(3)

Laurent S, Poulter NR, Mancia G. Individual data meta-analysis in 5507 subjects of perindopril 3.5 mg/amlodipine 2,5 mg in comparison with RAS blocker monotherapy. J. of Hypertens. 2016;34(e-Suppl. 2):e278

Laurent S, Parati G, Chazova I, Sirenko Y, Erglis A, Laucevicius A, Farsang C. Randomized evaluation of a novel, fixed-dose

combination of perindopril 3.5mg/amlodipine 2.5mg as a first-step treatment in hypertension. J. of Hypertens. 2015;33:653–662. doi: 10.1097/HJH.0000000000000440.