Розвиток кардіоонкології в Україні: доцільність, організація та впровадження в клінічну практику

Главни садржај чланка

S. M. Kozhukhov
I. I. Smolanka
I. A. Kryachok
N. V. Dovganich
O. F. Ligirda

Анотація

Кардіоонкологія – це нова дисципліна в галузі медицини, основним завданням якої є виявлення, лікування та профілактика серцево-судинних ускладнень до, під час та після лікування раку. Протягом останніх років прогрес у лікуванні онкологічних захворювань та використання нових технологій сприяв підвищенню виживання хворих на рак. Розвиток кардіологічних ускладнень на тлі протиракового лікування призводить до зниження якості життя та зменшення його тривалості в потенційно вилікуваних пацієнтів, особливо в тих, що мають серцево-судинні захворювання в анамнезі. Кардіоонкологи співпрацюють з онкологами, онкогематологами, онкохірургами, хіміотерапевтами, радіологами та лікарями первинної ланки. Такий мультидисциплінарний підхід дає можливість провести протиракове лікування в повному обсязі, тим самим поліпшити виживання онкологічних хворих. У ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України створено центр кардіоонкології, який надає амбулаторну та стаціонарну високоспеціалізовану кардіологічну допомогу онкологічним хворим. Основні завдання центру: стратифікація серцево-судинного ризику перед проведенням комплексного протипухлинного лікування (оперативного втручання, поліхіміотерапії та променевої терапії), під час лікування – корекція кардіотоксичних ускладнень та коморбідної патології пацієнта, моніторинг кардіотоксичності, насамперед у пацієнтів з високим ризиком, в процесі та після проведення протипухлинної терапії. Також центр кардіоонкології проводить освітню роботу, наукові дослідження та координаційні заходи з впровадження нової субспеціальності в клінічну практику, співпрацює з громадськими організаціями. За ініціативи Всеукраїнської асоціації кардіологів України створено робочу групу з кардіоонкології, видано перші рекомендації з ведення пацієнтів з кардіотоксичністю.

Ключові слова

кардіоонкологія, кардіотоксичність, протипухлинна терапія

Детаљи чланка