Особливості структурного і функціонального ремоделювання лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію із супутнім гіпотиреозом

Главни садржај чланка

V. I. Tseluyko
L. M. Yakovleva
D. A. Korchagina

Анотація

Мета роботи – дослідити особливості структурного та функціонального ремоделювання лівого шлуночка (ЛШ) хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) за наявності гіпотиреозу і визначити клініко-анемнестичні та лабораторні чинники, пов’язані з їх розвитком.
Матеріали і методи. У дослідження ввійшли 50 хворих на АГ з коморбідним гіпотиреозом. Залежно від рівня тиреотропного гормону в сироватці крові хворих розподілили на дві групи: 25 пацієнтів з компенсованим гіпотиреозом та 25 пацієнтів з декомпенсованим гіпотиреозом. Контрольну групу становили 30 пацієнтів з АГ, у яких була заперечена патологія щитоподібної залози. Проведено порівняння основних показників ехокардіографічного дослідження міокарда залежно від компенсації гіпотиреозу, а також оцінювання показників трансмітрального діастолічного кровоплину. Здійснено регресійний аналіз для виявлення зв’язку клініко-анамнестичних факторів та ехокардіографічних показників з розвитком діастолічної дисфункції за Е/А. Вивчено показники центральної гемодинаміки для оцінювання скоротливої функції міокарда.
Результати та обговорення. У пацієнтів з гіпотиреозом обох груп кінцевосистолічний та ударний об’єм статистично значуще перевищували ці показники в пацієнтів контрольної групи. Середнє значення фракції викиду ЛШ було статистично значуще меншим, ніж у контрольній групі (р=0,004). Маса міокарда ЛШ у хворих з гіпотиреозом була статистично значуще більшою, ніж у пацієнтів контрольної групи. Доведено, що у хворих, у яких при залученні в дослідження був діагностований декомпенсований гіпотиреоз, середнє значення відношення розміру лівого передсердя до зросту в степені 2,7 було статистично значуще вищим, ніж у пацієнтів контрольної групи (р=0,01), тоді як середнє значення відношення розміру лівого передсердя до площі поверхні тіла не мало статистично значущих відмінностей між групами. Встановлено, що в обох групах пацієнтів з гіпотиреозом частка хворих з діастолічною дисфункцією, у яких відношення Е/А становило менше 1,0, була більшою, ніж у контрольній групі (р=0,01 та р=0,03 відповідно). Встановлені незалежні чинники розвитку діастолічної дисфункції ЛШ у хворих на АГ за наявності гіпотиреозу.
Висновки. За наявності декомпенсованого гіпотиреозу у хворих на АГ, як з ожирінням, так і з нормальним індексом маси тіла, індекс маси міокарда ЛШ був статистично значуще вищим порівняно з пацієнтами контрольної групи. Незалежно від компенсації тиреоїдного стану, у хворих на АГ фракція викиду була статистично значуще нижчою. За даними регресійного аналізу, незалежними чинниками розвитку діастолічної дисфункції у хворих на АГ з гіпотиреозом з індексом маси тіла ≥ 30 кг/м2 є індекс маси міокарда лівого шлуночка, визначений за зростом у степені 2,7, рівень загального холестерину та з тенденцією до статистичної значущості – рівень офісного систолічного артеріального тиску і тривалість замісної гормональної терапії з приводу гіпотиреозу; з індексом маси тіла < 30 кг/м2 – вік та індекс лівого передсердя, визначений за площею поверхні тіла. Для хворих на АГ зі зниженою функцією щитоподібної залози характерно порушення розслаблення міокарда ЛШ, про що свідчать більша питома вага хворих зі зниженням Е/А менше 0,8 серед цих пацієнтів.


 

Ключові слова

ремоделювання міокарда, діастолічна дисфункція, артеріальна гіпертензія, гіпотиреоз.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Verbovoy A.F., Sharonova L.A., Kosareva O.V. i dr. Sostoyanie serdechno-sosudistoy sistemyi pri gipotireoze. Klinicheskaya meditsina [Clinical medicine]. 2016;7(94):497–503. https://doi.org/10.18821/0023-2149-2016-94-7-497-503. (in Russ.)

Zubkova S.T., Mykhailenko O.Yu. Remodeliuvannia sertsia ta sudyn u khvorykh na hipotyreoz, asotsiiovanyi z arterialnoiu hipertenziieiu. Endokrynolohiia [Endocrinology]. 2016;2(21):131–136. (in Ukr.)

Kravets EB, Idrisova EM, Damdindorzh D. Ehokardiograficheskie osobennosti u patsientov s gipotireozom razlichnoy vyirazhennosti v hode autoimmunnogo tireoidita. Klinicheskaya i eksperimentalnaya tireoidologiya [Clinical and experimental thyroidology]. 2009;5(2):45–50. (in Russ.)

Mazur ES, Kileynikov DV, Mazur VV. Vliyanie kompensatsii tireoidnogo statusa na funktsionalnoe sostoyanie serdechno-sosudistoy sistemyi u bolnyih pervichnyim gipotireozom. Ros. kardiol. Zhurn [Russian Cardiology Journal]. 2013;1:39–42. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2013-6-39-42. (in Russ.)

Nikolaeva AV, Pimenov LT, Dudarev MV. Faktoryi riska serdechno-sosudistyih zabolevaniy u bolnyih pervichnyim gipotireozom v zavisimosti ot stepeni tireoidnoy nedostatochnosti. Prakticheskaya meditsina [Practical medicine]. 2017;4(105):51–55. (in Russ.)

Savchuk NO, Kozhanova TA, Savchuk EA. Vliyanie razlichnyih variantov disfunktsii schitovidnoy zhelezyi na harakter remodelirovaniya serdtsa u bolnyih arterialnoy gipertenziey. Arterialnaya gipertenziya [Hypertension]. 2018;24(5):538–547. https://doi.org/10.18705/1607-419X-2018-24-5-538-547. (in Russ.)

Sharma Enil K, Arya R, Mehta R. Gipotireoz i serdechno-sosudistyie zabolevaniya: faktoryi, mehanizmyi i dalneyshie perspektivyi. Endokrinologiya: Novosti. Mneniya. Obuchenie [Endocrinology: News. Opinions. Training]. 2014;3(8):63–73. (in Russ.)

Behera BK, Satpathy A, Samal K. Cardiovascular changes in newly detected hypothyroid patients in Eastern India. Intern. J. Researchin Medical Sciences. 2017;5(10):4302–4306. https://doi.org/10.18203/2320-6012.ijrms20174171.

Catapano AL, Graham I, De Backer G, Wiklund O, Chapman MJ, Drexel H, Hoes AW, Jennings CS, Landmesser U, Pedersen TR, Reiner Ž, Riccardi G, Taskinen MR, Tokgozoglu L, Verschuren WMM, Vlachopoulos C, Wood DA, Zamorano JL, Cooney MT; ESC Scientific Document Group. 2016 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur. Heart J. 2016;37(39):2999–3058. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw272.

D'Ascenzi F, Piu P, Capone V, Sciaccaluga C, Solari M, Mondillo S, Henein M. Reference values of left atrial size and function according to age: should were define the normal upper limits? Int. J. Cardiovasc. Imaging. 2019;1(35):41–48. https://doi.org/10.1007/s10554-018-1427-9.

Garber JR, Cobin RH, Gharib H, Hennessey JV, Klein I, Mechanick JI, Pessah-Pollack R, Singer PA, Woeber KA; American Association of Clinical Endocrinologists and American Thyroid Association Taskforce on Hypothyroidism in Adults. Clinical Practice Guidelines for Hypothyroidism in Adults: Cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologist sand the American Thyroid Association. Endocr. Pract. 2012;11:1–207. https://doi.org/10.1089/thy.2012.0205.

Mandal GK, Prasad S, Agrawal BK. Assessment of thyroid function testin patients with hypertension: a hospital based study in North India. International journal of scientific research. 2018;2(7):759–760. https://doi.org/10.15373/22778179.

Martinez F. Thyroid hormones and heart failure. Heart Fail. Rev. 2016;21(4):361–364. https://doi.org/10.1007/s10741-016-9556-5.

Marwick TH, Gillebert TC, Aurigemma G, Chirinos J, Derumeaux G, Galderisi M, Gottdiener J, Haluska B, Ofili E, Segers P, Senior R, Tapp RJ, Zamorano JL. Recommendation sontheuse of echocardiography in adult hypertension: a report from the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) and the American Society of Echocardiography (ASE). Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging. 2015;6(16):577–605. https://doi.org/10.1016/j.echo.2015.05.002.

Mittal A, Rawal MP, Agarwal A, Johri S. Study of electrocardiographic and echocardiographic changes in patients of hypothyroidism and effect of treatment in Tertiary care hospital of Rohilkhand region. Intern. J. Scientific Research. 2018;7(2):17–18. https://www.worldwidejournals.com/international-journal-of-scientific-research-(IJSR)/article/study-of-electrocardiographic-and-echocardiographic-changes-in-patients-of-hypothyroidism-and-effect-of-treatment-in-tertiary-care-hospital-of-rohilkhand-region/MTQzNjc=/

Nazário Leão R, Marques da Silva P, Marques Pocinho R, Alves M, Virella D, Palma Dos Reis R. Determinants of left ventricular diastolic dysfunction in hypertensive patients. Hipertens. Riesgo Vasc. 2018;35(4):160–168. https://doi.org/10.1016/j.hipert.2017.12.002.

Pearce EN, Yang Q, Benjamin EJ, Aragam J, Vasan RS. Thyroid function and left ventricular structure and function in the Framingham Heart Study. Thyroid. 2010;20:369–373. https://doi.org/10.1089/thy.2009.0272.

Perrone-Filardi P, Coca A, Galderisi M, Paolillo S, Alpendurada F, de Simone G, Donal E, Kahan T, Mancia G, Redon J, Schmieder R, Williams B, Agabiti-Rosei E. Noninvasive cardiovascular imaging for evaluating subclinical target organ damage in hypertensive patients: a consensus article from the European Association of Cardiovascular Imaging, the European Society of Cardiology Councilon Hypertension and the European Society of Hypertension. J. Hypertension. 2017;35(9):1727–1741. https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000001396.

Rajagopalan V, Gerdes AM. Role of thyroid hormones in ventricular remodeling. Curr. Heart Fail. Rep. 2015;12(2):141–149. https://doi.org/10.1007/s11897-014-0246-0.

Udovcic M, Pena RH, Patham B, Tabatabai L, Kansara A. Hypothyroidism and the Heart. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2017;13(2):55–59. https://doi.org/10.14797/mdcj-13-2-55

Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins M, Kjeldsen SE, Kreutz R, Laurent S, Lip GYH, McManus R, Narkiewicz K, Ruschitzka F, Schmieder RE, Shlyakhto E, Tsioufis C, Aboyans V, Desormais I; ESC Scientific Document Group 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur. Heart J. 2018;39(33):3021–3104. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy339.

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##