Клініко-гемодинамічні предиктори когнітивної дисфункції в пацієнтів з ішемічною хворобою серця

Главни садржај чланка

O. O. Nudchenko
M. M. Dolzhenko

Анотація

Мета роботи – визначити клінічні та гемодинамічні чинники ризику розвитку когнітивної дисфункції в пацієнтів з ішемічною хворобою серця.
Матеріали і методи. У дослідження залучено 110 хворих із хронічною ішемічною хворобою серця – із наявністю в анамнезі гострого інфаркту міокарда, нестабільної стенокардії або процедури реваскуляризації коронарних артерій. Залежно від стану діастолічної функції пацієнтів розділили на три групи: І група – нормальна діастолічна функція; ІІ – порушення релаксації; ІІІ – псевдонормалізація або рестрикція. Когнітивну функцію оцінювали за допомогою шкал MMSE, MoCA, батареї тестів на лобну дисфункцію, Trial Making Test та аудіовербального тесту Рея.
Результати та обговорення. Середня кількість балів за шкалою MMSE зі збільшенням ступеня вираження діастолічної дисфункції (ДД) зменшувалася і становила в І групі 25,40±2,58, в ІІ – 24,95±2,69, ІІІ – 22,30±3,17 (p1,3<0,0001, p2,3=0,001); за шкалою МоСА – 23,47±3,41 в І групі, 22,09±3,48 в ІІ групі і 19,85±5,19 в ІІІ групі (p1,2=0,039, p1,3=0,004, p2,3>0,05). Між показниками за MMSE та типом ДД виявлено від’ємну кореляцію середнього ступеня (r=–0,35; p<0,05), а між кількістю балів за MMSE та тиском наповнення лівого шлуночка (ТНЛШ) – від’ємну кореляцію сильного ступеня (r=–0,50; p<0,00001). Для шкали МоСА відзначено кореляцію середнього ступеня (r=–0,30; p=0,0018) з ДД і від’ємну кореляцію сильного ступеня (r=–0,41; p<0,05) з ТНЛШ. Також зафіксовано від’ємну кореляцію слабкого ступеня між показником батареї тестів на лобну дисфункцію та ТНЛШ (r=–0,24; p<0,05). Виявлено, що кількість балів за шкалою MMSE статистично значуще корелює зі статусом куріння, індексом об’єму лівого передсердя та індексом маси міокарда лівого шлуночка (відповідно r=0,23, r=–0,25, r=–0,25). З показником за шкалою МоСА корелювали показники індексу об’єму лівого передсердя та індексу маси міокарда лівого шлуночка (r=–0,25, r=–0,18). Ймовірність розвитку когнітивної дисфункції підвищувалася при збільшенні рівня глікованого гемоглобіну (відношення шансів (ВШ) 2,65; 95 % довірчий інтервал (ДІ) 1,08–6,48; р=0,033), погіршанні стану діастолічної функції (ВШ 3,18; 95 % ДІ 1,18–8,59; p=0,023) і збільшенні ТНЛШ (ВШ 6,03; 95 % ДІ 2,32–15,69; p=0,0002) – за шкалою MMSE, і при погіршанні стану діастолічної функції (ВШ 2,86; 95 % ДІ 1,18–6,94; p=0,020) – за шкалою МоСА. За результатами прямої множинної логістичної регресії виявлено, що серед усіх показників лише ТНЛШ статистично значуще впливав на загальну кількість балів за шкалою MMSE
(ВШ 1,28; 95 % ДІ 1,11–1,47; р=0,0007).
Висновки. Виявлено, що показник діастолічної функції має статистично значущий вплив на стан когнітивної функції. Відзначено від’ємну кореляцію між типом ДД, показником ТНЛШ і показниками за шкалами когнітивних функцій. Ймовірність когнітивної дисфункції за шкалою MMSE підвищувалася при збільшенні рівня глікованого гемоглобіну, погіршанні стану діастолічної функції, збільшенні ТНЛШ; за шкалою МоСА – при погіршанні стану діастолічної функції. За результатами множинної регресії лише ТНЛШ статистично значуще впливав на загальну кількість балів за шкалою MMSE.

Ключові слова

діастолічна дисфункція, тиск наповнення лівого шлуночка, когнітивна дисфункція, ішемічна хвороба серця

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Ехокардіографічна оцінка діастолічної функції лівого шлуночка: проект оновлених рекомендацій Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокар­­­діо­­графії // Аритмологія.– 2017.– № 4 (23).– С. 5-43.

Кількісна оцінка ехокардіографічних показників порожнин серця. Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії // Аритмологія.– 2012.– № 4.– С. 44–71.

Коваленко В.Н., Долженко М.Н., Нудченко А.О. и др. Сравнительная характеристика профилактики сердечно-сосудистых заболеваниий в Украине и Европе по данным исследования EUROASPIRE IV: госпитальная линия // Укр. кардіол. журн.– 2015.– № 4.– C. 17–24.

Abete P., Della-Morte D., Gargiulo G. et al. Cognitive impairment and cardiovascular diseases in the elderly. A heart-brain continuum hypothesis // Ageing Res. Rev.– 2014.– Vol. 18.– P. 41–52. doi: 10.1016/j.arr.2014.07.003.

Alosco M., Gunstad J., Jerskey B. et al. Left Atrial Size is Independently Associated with Cognitive Function // Int. J. Neurosci.– 2013.– Vol. 123 (8).– P. 544–552. Ехокардіографічна оцінка діастолічної функції лівого шлуночка: проект оновлених рекомендацій Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокар­­­діо­­графії // Аритмологія.– 2017.– № 4 (23).– С. 5-43.

Кількісна оцінка ехокардіографічних показників порожнин серця. Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії // Аритмологія.– 2012.– № 4.– С. 44–71.

Коваленко В.Н., Долженко М.Н., Нудченко А.О. и др. Сравнительная характеристика профилактики сердечно-сосудистых заболеваниий в Украине и Европе по данным исследования EUROASPIRE IV: госпитальная линия // Укр. кардіол. журн.– 2015.– № 4.– C. 17–24.

Abete P., Della-Morte D., Gargiulo G. et al. Cognitive impairment and cardiovascular diseases in the elderly. A heart-brain continuum hypothesis // Ageing Res. Rev.– 2014.– Vol. 18.– P. 41–52. doi: 10.1016/j.arr.2014.07.003.

Alosco M., Gunstad J., Jerskey B. et al. Left Atrial Size is Independently Associated with Cognitive Function // Int. J. Neurosci.– 2013.– Vol. 123 (8).– P. 544–552.

doi: 10.3109/00207454.2013.774396.

Cosentino F., Grant P., Aboyans V. et al. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD // Eur. Heart J.– 2019.– 00.– P. 1–69. doi: 10.1093/eurheartj/ehz486.

De Bruijn R., Portegies M., Leening M. et al. Subclinical

cardiac dysfunction increases the risk of stroke and dementia: the Rotterdam Study // Neurology.– 2015.– Vol. 84 (8).– P. 833–840. doi: 10.1212/WNL.0000000000001289.

Dubois B., Slachevsky A., Litvan I. et al. The FAB: a Frontal Assessment Battery at bedside // Neurology.– 2000.– Vol. 55 (11).– P. 1621–1626. doi: 10.1212/wnl.55.11.1621.

Eggermont L.H., de Boer K., Muller M. et al. Cardiac disease and cognitive impairment: a systematic review // Heart.– 2012.– Vol. 98.– P. 1334–1340. doi: 10.1136/heartjnl-2012-301682.

Folstein M., Folstein S., McHugh P. Mini-mental state: A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician // J. Psychiatric. Research.– 1975.– Vol. 12 (3).– P. 189–198. doi: 10.1016/0022-3956(75)90026-6.

Gorelick P., Scuteri A., Black S. et al. Vascular contributions to cognitive impairment and dementia: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association // Stroke.– 2011.– Vol. 42 (9).– P. 2672–2713. doi: 10.1161/STR.0b013e3182299496.

Kerola T, Nieminen T, Hartikainen S. et al. B-type natriuretic peptide as a predictor of declining cognitive function and dementia – a cohort study of an elderly general population with a 5-year follow up // Ann. Med.– 2010.– Vol. 42.– P. 207–215. doi: 10.3109/07853891003652542.

Lang R., Badano L., Mor-Avi V. et al. Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging // Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging.– 2015.– Vol. 16 (3).– P. 233–270. doi: 10.1093/ehjci/jev014.

Langa K., Levine D. The diagnosis and management of mild cognitive impairment: a clinical review // JAMA.– 2014.– Vol. 312.– P. 2551–2561. doi: 10.1001/jama.2014.13806.

Moser D., Hoth K., Robinson R. et al. Blood vessel function and cognition in elderly patients with atherosclerosis // Stroke.– 2004.– Vol. 35.– P. 369–372. doi: 10.1161/01.STR.0000145050.35039.51.

Nagueh S., Smiseth O., Appleton C. et al. Recommendations

for the Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function by Echocardiography: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging // Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging.– 2016.– Vol. 17 (12).– P. 1321–1360.

doi: 10.1093/ehjci/jew082.

Nasreddine Z., Phillips N., Bédirian V. et al. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for

mild cognitive impairment // J. Am. Geriatr. Soc.–

– Vol. 53 (4).– P. 695–699.

doi: 10.1111/j.1532-5415.2005.53221.x.

Nudchenko A., Dolzhenko M., Lurye S. et al. Blood pressure control in very-high risk patients in Ukraine and Europe

by EUROASPIRE IV results comparison // J. Hypertension.– 2015.– Vol. 33.– P. e391. doi: 10.1097/01.hjh.0000468597.38941.aa.

Sacre J., Ball J., Wong C. et al. Mild cognitive impairment is associated with subclinical diastolic dysfunction in patients with chronic heart disease // Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging.– 2018.– Vol. 19 (3).– P. 285–292. doi: 10.1093/ehjci/jex169.

Schneider P., Buerger K., Teipel S. et al. Antihypertensive therapy is associated with reduced rate of conversion to Alzheimer’s disease in midregional proatrial natriuretic peptide stratified subjects with mild cognitive impairment // Biol. Psychiatry.– 2011.– Vol. 70.– P. 145–151. doi: 10.1016/j.biopsych.2011.01.036.

Tombaugh T., Rees L., McIntyre N. et al. Normative data for the Trail Making Test. Personal communication cited in Spreen and Strauss. A compendium of neuropsychological tests: Administration, norms and commentary (2nd ed.).– New York: Oxford University Press, 1998.

Yasar S., Lin F., Fried L. et al. Diuretic use is associated with better learning and memory in older adults in the Ginkgo Evaluation of Memory Study // Alzheimer’s Dement.– 2012.– Vol. 8.– P. 188–195. doi: 10.1016/j.jalz.2011.03.010.10.3109/00207454.2013.774396.

Cosentino F., Grant P., Aboyans V. et al. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD // Eur. Heart J.– 2019.– 00.– P. 1–69. Ехокардіографічна оцінка діастолічної функції лівого шлуночка: проект оновлених рекомендацій Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокар­­­діо­­графії // Аритмологія.– 2017.– № 4 (23).– С. 5-43.

Кількісна оцінка ехокардіографічних показників порожнин серця. Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії // Аритмологія.– 2012.– № 4.– С. 44–71.

Коваленко В.Н., Долженко М.Н., Нудченко А.О. и др. Сравнительная характеристика профилактики сердечно-сосудистых заболеваниий в Украине и Европе по данным исследования EUROASPIRE IV: госпитальная линия // Укр. кардіол. журн.– 2015.– № 4.– C. 17–24.

Abete P., Della-Morte D., Gargiulo G. et al. Cognitive impairment and cardiovascular diseases in the elderly. A heart-brain continuum hypothesis // Ageing Res. Rev.– 2014.– Vol. 18.– P. 41–52. doi: 10.1016/j.arr.2014.07.003.

Alosco M., Gunstad J., Jerskey B. et al. Left Atrial Size is Independently Associated with Cognitive Function // Int. J. Neurosci.– 2013.– Vol. 123 (8).– P. 544–552.

doi: 10.3109/00207454.2013.774396.

Cosentino F., Grant P., Aboyans V. et al. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD // Eur. Heart J.– 2019.– 00.– P. 1–69. doi: 10.1093/eurheartj/ehz486.

De Bruijn R., Portegies M., Leening M. et al. Subclinical

cardiac dysfunction increases the risk of stroke and dementia: the Rotterdam Study // Neurology.– 2015.– Vol. 84 (8).– P. 833–840. doi: 10.1212/WNL.0000000000001289.

Dubois B., Slachevsky A., Litvan I. et al. The FAB: a Frontal Assessment Battery at bedside // Neurology.– 2000.– Vol. 55 (11).– P. 1621–1626. doi: 10.1212/wnl.55.11.1621.

Eggermont L.H., de Boer K., Muller M. et al. Cardiac disease and cognitive impairment: a systematic review // Heart.– 2012.– Vol. 98.– P. 1334–1340. doi: 10.1136/heartjnl-2012-301682.

Folstein M., Folstein S., McHugh P. Mini-mental state: A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician // J. Psychiatric. Research.– 1975.– Vol. 12 (3).– P. 189–198. doi: 10.1016/0022-3956(75)90026-6.

Gorelick P., Scuteri A., Black S. et al. Vascular contributions to cognitive impairment and dementia: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association // Stroke.– 2011.– Vol. 42 (9).– P. 2672–2713. doi: 10.1161/STR.0b013e3182299496.

Kerola T, Nieminen T, Hartikainen S. et al. B-type natriuretic peptide as a predictor of declining cognitive function and dementia – a cohort study of an elderly general population with a 5-year follow up // Ann. Med.– 2010.– Vol. 42.– P. 207–215. doi: 10.3109/07853891003652542.

Lang R., Badano L., Mor-Avi V. et al. Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging // Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging.– 2015.– Vol. 16 (3).– P. 233–270. doi: 10.1093/ehjci/jev014.

Langa K., Levine D. The diagnosis and management of mild cognitive impairment: a clinical review // JAMA.– 2014.– Vol. 312.– P. 2551–2561. doi: 10.1001/jama.2014.13806.

Moser D., Hoth K., Robinson R. et al. Blood vessel function and cognition in elderly patients with atherosclerosis // Stroke.– 2004.– Vol. 35.– P. 369–372. doi: 10.1161/01.STR.0000145050.35039.51.

Nagueh S., Smiseth O., Appleton C. et al. Recommendations

for the Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function by Echocardiography: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging // Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging.– 2016.– Vol. 17 (12).– P. 1321–1360.

doi: 10.1093/ehjci/jew082.

Nasreddine Z., Phillips N., Bédirian V. et al. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for

mild cognitive impairment // J. Am. Geriatr. Soc.–

– Vol. 53 (4).– P. 695–699.

doi: 10.1111/j.1532-5415.2005.53221.x.

Nudchenko A., Dolzhenko M., Lurye S. et al. Blood pressure control in very-high risk patients in Ukraine and Europe

by EUROASPIRE IV results comparison // J. Hypertension.– 2015.– Vol. 33.– P. e391. doi: 10.1097/01.hjh.0000468597.38941.aa.

Sacre J., Ball J., Wong C. et al. Mild cognitive impairment is associated with subclinical diastolic dysfunction in patients with chronic heart disease // Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging.– 2018.– Vol. 19 (3).– P. 285–292. doi: 10.1093/ehjci/jex169.

Schneider P., Buerger K., Teipel S. et al. Antihypertensive therapy is associated with reduced rate of conversion to Alzheimer’s disease in midregional proatrial natriuretic peptide stratified subjects with mild cognitive impairment // Biol. Psychiatry.– 2011.– Vol. 70.– P. 145–151. doi: 10.1016/j.biopsych.2011.01.036.

Tombaugh T., Rees L., McIntyre N. et al. Normative data for the Trail Making Test. Personal communication cited in Spreen and Strauss. A compendium of neuropsychological tests: Administration, norms and commentary (2nd ed.).– New York: Oxford University Press, 1998.

Yasar S., Lin F., Fried L. et al. Diuretic use is associated with better learning and memory in older adults in the Ginkgo Evaluation of Memory Study // Alzheimer’s Dement.– 2012.– Vol. 8.– P. 188–195. doi: 10.1016/j.jalz.2011.03.010.10.1093/eurheartj/ehz486.

De Bruijn R., Portegies M., Leening M. et al. Subclinical

cardiac dysfunction increases the risk of stroke and dementia: the Rotterdam Study // Neurology.– 2015.– Vol. 84 (8).– P. 833–840. Ехокардіографічна оцінка діастолічної функції лівого шлуночка: проект оновлених рекомендацій Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокар­­­діо­­графії // Аритмологія.– 2017.– № 4 (23).– С. 5-43.

Кількісна оцінка ехокардіографічних показників порожнин серця. Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії // Аритмологія.– 2012.– № 4.– С. 44–71.

Коваленко В.Н., Долженко М.Н., Нудченко А.О. и др. Сравнительная характеристика профилактики сердечно-сосудистых заболеваниий в Украине и Европе по данным исследования EUROASPIRE IV: госпитальная линия // Укр. кардіол. журн.– 2015.– № 4.– C. 17–24.

Abete P., Della-Morte D., Gargiulo G. et al. Cognitive impairment and cardiovascular diseases in the elderly. A heart-brain continuum hypothesis // Ageing Res. Rev.– 2014.– Vol. 18.– P. 41–52. doi: 10.1016/j.arr.2014.07.003.

Alosco M., Gunstad J., Jerskey B. et al. Left Atrial Size is Independently Associated with Cognitive Function // Int. J. Neurosci.– 2013.– Vol. 123 (8).– P. 544–552.

doi: 10.3109/00207454.2013.774396.

Cosentino F., Grant P., Aboyans V. et al. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD // Eur. Heart J.– 2019.– 00.– P. 1–69. doi: 10.1093/eurheartj/ehz486.

De Bruijn R., Portegies M., Leening M. et al. Subclinical

cardiac dysfunction increases the risk of stroke and dementia: the Rotterdam Study // Neurology.– 2015.– Vol. 84 (8).– P. 833–840. doi: 10.1212/WNL.0000000000001289.

Dubois B., Slachevsky A., Litvan I. et al. The FAB: a Frontal Assessment Battery at bedside // Neurology.– 2000.– Vol. 55 (11).– P. 1621–1626. doi: 10.1212/wnl.55.11.1621.

Eggermont L.H., de Boer K., Muller M. et al. Cardiac disease and cognitive impairment: a systematic review // Heart.– 2012.– Vol. 98.– P. 1334–1340. doi: 10.1136/heartjnl-2012-301682.

Folstein M., Folstein S., McHugh P. Mini-mental state: A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician // J. Psychiatric. Research.– 1975.– Vol. 12 (3).– P. 189–198. doi: 10.1016/0022-3956(75)90026-6.

Gorelick P., Scuteri A., Black S. et al. Vascular contributions to cognitive impairment and dementia: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association // Stroke.– 2011.– Vol. 42 (9).– P. 2672–2713. doi: 10.1161/STR.0b013e3182299496.

Kerola T, Nieminen T, Hartikainen S. et al. B-type natriuretic peptide as a predictor of declining cognitive function and dementia – a cohort study of an elderly general population with a 5-year follow up // Ann. Med.– 2010.– Vol. 42.– P. 207–215. doi: 10.3109/07853891003652542.

Lang R., Badano L., Mor-Avi V. et al. Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging // Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging.– 2015.– Vol. 16 (3).– P. 233–270. doi: 10.1093/ehjci/jev014.

Langa K., Levine D. The diagnosis and management of mild cognitive impairment: a clinical review // JAMA.– 2014.– Vol. 312.– P. 2551–2561. doi: 10.1001/jama.2014.13806.

Moser D., Hoth K., Robinson R. et al. Blood vessel function and cognition in elderly patients with atherosclerosis // Stroke.– 2004.– Vol. 35.– P. 369–372. doi: 10.1161/01.STR.0000145050.35039.51.

Nagueh S., Smiseth O., Appleton C. et al. Recommendations

for the Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function by Echocardiography: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging // Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging.– 2016.– Vol. 17 (12).– P. 1321–1360.

doi: 10.1093/ehjci/jew082.

Nasreddine Z., Phillips N., Bédirian V. et al. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for

mild cognitive impairment // J. Am. Geriatr. Soc.–

– Vol. 53 (4).– P. 695–699.

doi: 10.1111/j.1532-5415.2005.53221.x.

Nudchenko A., Dolzhenko M., Lurye S. et al. Blood pressure control in very-high risk patients in Ukraine and Europe

by EUROASPIRE IV results comparison // J. Hypertension.– 2015.– Vol. 33.– P. e391. doi: 10.1097/01.hjh.0000468597.38941.aa.

Sacre J., Ball J., Wong C. et al. Mild cognitive impairment is associated with subclinical diastolic dysfunction in patients with chronic heart disease // Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging.– 2018.– Vol. 19 (3).– P. 285–292. doi: 10.1093/ehjci/jex169.

Schneider P., Buerger K., Teipel S. et al. Antihypertensive therapy is associated with reduced rate of conversion to Alzheimer’s disease in midregional proatrial natriuretic peptide stratified subjects with mild cognitive impairment // Biol. Psychiatry.– 2011.– Vol. 70.– P. 145–151. doi: 10.1016/j.biopsych.2011.01.036.

Tombaugh T., Rees L., McIntyre N. et al. Normative data for the Trail Making Test. Personal communication cited in Spreen and Strauss. A compendium of neuropsychological tests: Administration, norms and commentary (2nd ed.).– New York: Oxford University Press, 1998.

Yasar S., Lin F., Fried L. et al. Diuretic use is associated with better learning and memory in older adults in the Ginkgo Evaluation of Memory Study // Alzheimer’s Dement.– 2012.– Vol. 8.– P. 188–195. doi: 10.1016/j.jalz.2011.03.010.10.1212/WNL.0000000000001289.

Dubois B., Slachevsky A., Litvan I. et al. The FAB: a Frontal Assessment Battery at bedside // Neurology.– 2000.– Vol. 55 (11).– P. 1621–1626. doi: 10.1212/wnl.55.11.1621.

Eggermont L.H., de Boer K., Muller M. et al. Cardiac disease and cognitive impairment: a systematic review // Heart.– 2012.– Vol. 98.– P. 1334–1340. doi: 10.1136/heartjnl-2012-301682.

Folstein M., Folstein S., McHugh P. Mini-mental state: A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician // J. Psychiatric. Research.– 1975.– Vol. 12 (3).– P. 189–198. Ехокардіографічна оцінка діастолічної функції лівого шлуночка: проект оновлених рекомендацій Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокар­­­діо­­графії // Аритмологія.– 2017.– № 4 (23).– С. 5-43.

Кількісна оцінка ехокардіографічних показників порожнин серця. Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії // Аритмологія.– 2012.– № 4.– С. 44–71.

Коваленко В.Н., Долженко М.Н., Нудченко А.О. и др. Сравнительная характеристика профилактики сердечно-сосудистых заболеваниий в Украине и Европе по данным исследования EUROASPIRE IV: госпитальная линия // Укр. кардіол. журн.– 2015.– № 4.– C. 17–24.

Abete P., Della-Morte D., Gargiulo G. et al. Cognitive impairment and cardiovascular diseases in the elderly. A heart-brain continuum hypothesis // Ageing Res. Rev.– 2014.– Vol. 18.– P. 41–52. doi: 10.1016/j.arr.2014.07.003.

Alosco M., Gunstad J., Jerskey B. et al. Left Atrial Size is Independently Associated with Cognitive Function // Int. J. Neurosci.– 2013.– Vol. 123 (8).– P. 544–552.

doi: 10.3109/00207454.2013.774396.

Cosentino F., Grant P., Aboyans V. et al. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD // Eur. Heart J.– 2019.– 00.– P. 1–69. doi: 10.1093/eurheartj/ehz486.

De Bruijn R., Portegies M., Leening M. et al. Subclinical

cardiac dysfunction increases the risk of stroke and dementia: the Rotterdam Study // Neurology.– 2015.– Vol. 84 (8).– P. 833–840. doi: 10.1212/WNL.0000000000001289.

Dubois B., Slachevsky A., Litvan I. et al. The FAB: a Frontal Assessment Battery at bedside // Neurology.– 2000.– Vol. 55 (11).– P. 1621–1626. doi: 10.1212/wnl.55.11.1621.

Eggermont L.H., de Boer K., Muller M. et al. Cardiac disease and cognitive impairment: a systematic review // Heart.– 2012.– Vol. 98.– P. 1334–1340. doi: 10.1136/heartjnl-2012-301682.

Folstein M., Folstein S., McHugh P. Mini-mental state: A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician // J. Psychiatric. Research.– 1975.– Vol. 12 (3).– P. 189–198. doi: 10.1016/0022-3956(75)90026-6.

Gorelick P., Scuteri A., Black S. et al. Vascular contributions to cognitive impairment and dementia: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association // Stroke.– 2011.– Vol. 42 (9).– P. 2672–2713. doi: 10.1161/STR.0b013e3182299496.

Kerola T, Nieminen T, Hartikainen S. et al. B-type natriuretic peptide as a predictor of declining cognitive function and dementia – a cohort study of an elderly general population with a 5-year follow up // Ann. Med.– 2010.– Vol. 42.– P. 207–215. doi: 10.3109/07853891003652542.

Lang R., Badano L., Mor-Avi V. et al. Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging // Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging.– 2015.– Vol. 16 (3).– P. 233–270. doi: 10.1093/ehjci/jev014.

Langa K., Levine D. The diagnosis and management of mild cognitive impairment: a clinical review // JAMA.– 2014.– Vol. 312.– P. 2551–2561. doi: 10.1001/jama.2014.13806.

Moser D., Hoth K., Robinson R. et al. Blood vessel function and cognition in elderly patients with atherosclerosis // Stroke.– 2004.– Vol. 35.– P. 369–372. doi: 10.1161/01.STR.0000145050.35039.51.

Nagueh S., Smiseth O., Appleton C. et al. Recommendations

for the Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function by Echocardiography: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging // Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging.– 2016.– Vol. 17 (12).– P. 1321–1360.

doi: 10.1093/ehjci/jew082.

Nasreddine Z., Phillips N., Bédirian V. et al. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for

mild cognitive impairment // J. Am. Geriatr. Soc.–

– Vol. 53 (4).– P. 695–699.

doi: 10.1111/j.1532-5415.2005.53221.x.

Nudchenko A., Dolzhenko M., Lurye S. et al. Blood pressure control in very-high risk patients in Ukraine and Europe

by EUROASPIRE IV results comparison // J. Hypertension.– 2015.– Vol. 33.– P. e391. doi: 10.1097/01.hjh.0000468597.38941.aa.

Sacre J., Ball J., Wong C. et al. Mild cognitive impairment is associated with subclinical diastolic dysfunction in patients with chronic heart disease // Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging.– 2018.– Vol. 19 (3).– P. 285–292. doi: 10.1093/ehjci/jex169.

Schneider P., Buerger K., Teipel S. et al. Antihypertensive therapy is associated with reduced rate of conversion to Alzheimer’s disease in midregional proatrial natriuretic peptide stratified subjects with mild cognitive impairment // Biol. Psychiatry.– 2011.– Vol. 70.– P. 145–151. doi: 10.1016/j.biopsych.2011.01.036.

Tombaugh T., Rees L., McIntyre N. et al. Normative data for the Trail Making Test. Personal communication cited in Spreen and Strauss. A compendium of neuropsychological tests: Administration, norms and commentary (2nd ed.).– New York: Oxford University Press, 1998.

Yasar S., Lin F., Fried L. et al. Diuretic use is associated with better learning and memory in older adults in the Ginkgo Evaluation of Memory Study // Alzheimer’s Dement.– 2012.– Vol. 8.– P. 188–195. doi: 10.1016/j.jalz.2011.03.010.10.1016/0022-3956(75)90026-6.

Gorelick P., Scuteri A., Black S. et al. Vascular contributions to cognitive impairment and dementia: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association // Stroke.– 2011.– Vol. 42 (9).– P. 2672–2713. doi: 10.1161/STR.0b013e3182299496.

Kerola T, Nieminen T, Hartikainen S. et al. B-type natriuretic peptide as a predictor of declining cognitive function and dementia – a cohort study of an elderly general population with a 5-year follow up // Ann. Med.– 2010.– Vol. 42.– P. 207–215. doi: 10.3109/07853891003652542.

Lang R., Badano L., Mor-Avi V. et al. Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging // Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging.– 2015.– Vol. 16 (3).– P. 233–270. doi: 10.1093/ehjci/jev014.

Langa K., Levine D. The diagnosis and management of mild cognitive impairment: a clinical review // JAMA.– 2014.– Vol. 312.– P. 2551–2561. doi: 10.1001/jama.2014.13806.

Moser D., Hoth K., Robinson R. et al. Blood vessel function and cognition in elderly patients with atherosclerosis // Stroke.– 2004.– Vol. 35.– P. 369–372. doi: 10.1161/01.STR.0000145050.35039.51.

Nagueh S., Smiseth O., Appleton C. et al. Recommendations

for the Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function by Echocardiography: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging // Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging.– 2016.– Vol. 17 (12).– P. 1321–1360.

doi: 10.1093/ehjci/jew082.

Nasreddine Z., Phillips N., Bédirian V. et al. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for

mild cognitive impairment // J. Am. Geriatr. Soc.–

– Vol. 53 (4).– P. 695–699.

doi: 10.1111/j.1532-5415.2005.53221.x.

Nudchenko A., Dolzhenko M., Lurye S. et al. Blood pressure control in very-high risk patients in Ukraine and Europe

by EUROASPIRE IV results comparison // J. Hypertension.– 2015.– Vol. 33.– P. e391. doi: 10.1097/01.hjh.0000468597.38941.aa.

Sacre J., Ball J., Wong C. et al. Mild cognitive impairment is associated with subclinical diastolic dysfunction in patients with chronic heart disease // Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging.– 2018.– Vol. 19 (3).– P. 285–292. doi: 10.1093/ehjci/jex169.

Schneider P., Buerger K., Teipel S. et al. Antihypertensive therapy is associated with reduced rate of conversion to Alzheimer’s disease in midregional proatrial natriuretic peptide stratified subjects with mild cognitive impairment // Biol. Psychiatry.– 2011.– Vol. 70.– P. 145–151. doi: 10.1016/j.biopsych.2011.01.036.

Tombaugh T., Rees L., McIntyre N. et al. Normative data for the Trail Making Test. Personal communication cited in Spreen and Strauss. A compendium of neuropsychological tests: Administration, norms and commentary (2nd ed.).– New York: Oxford University Press, 1998.

Yasar S., Lin F., Fried L. et al. Diuretic use is associated with better learning and memory in older adults in the Ginkgo Evaluation of Memory Study // Alzheimer’s Dement.– 2012.– Vol. 8.– P. 188–195. doi: 10.1016/j.jalz.2011.03.010.